фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Житомирський інститут медсестринства

Житомирський інститут медсестринства
Комунальний вищий навчальний заклад

10002, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Тел.: (0412) 37-30-15, 46-19-81.
Е-mail:ztims@yandex.ru; www.zhim.org.ua

Правила прийому до Житомирського інституту медсестринства розроблені на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 року № 802. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в Житомирському інституті медсестринства незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин, їм гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра за кошти обласного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше. Громадяни України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно отримати другу вищу освіту за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії.

До Житомирського інституту медсестринства приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого медичного спеціаліста, бакалавра та магістра (за спеціальністю „Сестринська справа”), відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” (із змінами) та від 13.12.2006 № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (із змінами) та від 20.06.2007 № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”.

Прийом до інституту на навчання здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» за спеціальностями: «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Стоматологія ортопедична», «Стоматологія»; «бакалавр» за спеціальністю «Сестринська справа»; «магістр» за спеціальністю «Сестринська справа».
Нормативний зміст та термін навчання визначається стандартами вищої освіти.
До участі в конкурсі щодо зарахування допускаються:

1. на перший курс - особи, які мають документ державного зразка про базову загальну середню освіту;
2. на другий курс – особи, які мають документ про повну загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти;
3. на спеціальність «Сестринська справа» (бакалавр) для продовження навчання із скороченим терміном підготовки – дипломовані молодші медичні спеціалісти (медична сестра, фельдшер, акушерка);
4. на спеціальність «Сестринська справа» (магістр) для продовження навчання із скороченим терміном підготовки – дипломовані медичні сестри-бакалаври.

Особи з базовою загальною середньою освітою можуть бути зарахованими на перший курс для продовження навчання за освітньо-професійними програмами освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
Абітурієнти мають право одночасно брати участь у конкурсі на зарахування до інституту на державну і контрактну форми навчання, за різними спеціальностями, при цьому вступні іспити для вступу на базі 9 класів здаються один раз і їх рекомендовано здавати у складі групи, що стоїть першою за розкладом вступних випробувань.

Важливі деталі

– «Стоматологія ортопедична» – 4300 грн;
– «Лікувальна справа», «Сестринська справа»,
«Акушерська справа» – 4400 грн;
– «Стоматологія», «Сестринська справа»
(бакалавр) – 4500 грн;
– «Сестринська справа» (магістр) – 5200 грн.
Оплата за навчання здійснюється згідно
договору (за місяць, за семестр, за рік або за весь
період).


Найменування

Інформація

Назва

Житомирський інститут медсестринства
Комунальний вищий навчальний заклад

Місто

м. Житомир

Форма навчання

Денна, вечірня

Статус


Тип


Акредитація


Ліцензія

АВ №552862 від 11.11.2010 р.

Приналежність


Керівник

Директор – Віктор Йосипович Шатило, доктор медичних наук, заслужений лікар України.

Адреса

10002, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 46/15

Телефони

(0412) 37-30-15, 46-19-81.

Факс


Web-сайт

www.zhim.org.ua

Е-mail

ztims@yandex.ru

Дата заснування

1875

Військова кафедра


Відстрочення від армії


Гуртожиток

є

Яка оплата за гуртожиток


Диплом державного зразка


Інші дипломи та сертифікати


Який був конкурс в минулому році


Чи можливо подати документи на декілька спеціальностей одночасно


Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно


Яким чином враховуються результати зовнішнього тестування


Чи є співбесіда


Чи є обов’язкове направлення студентів після закінчення вузу


З якими фірмами вуз співпрацює на предмет працевлаштування випускників


Чи можна отримати в вузі другу вищу освіту


Чи можна в процесі навчання перейти з платної форми на безоплатну


Скільки коштує друга вища освіта
(голосов: 39411)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: