фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Запорізька державна інженерна академія

Запорізька державна інженерна академія


alt69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226.
Тел.: (061) 223-82-21, 223-83-12.Факс (061) 212-38-87
Е-mail: admin@zgia.zp.ua;
www.zgia.zp.uaalt
Ректор – професор,
заслужений працівник освіти України,
доктор фізико'математичних наук
Пожуєв Володимир ІвановичРік заснування – 1959.
Навчальний заклад IV рівня акредитації.
Ліцензія №582067 від 04.10.2011 р.
Освітній комплекс включає: металургійний та гідроенергетичний технікуми, де здійснюється підготовка молодших спеціалістів для металургії,механіки, електроніки,гідроенергетики, будівництва.

Академія сьогодні –це понад 11500 студентів,які навчаються на 9 факультетах денної та заочної форм навчання з 19 спеціальностей; 30 кафедр; 3 навчальні корпуси; 2 студентські 9-поверхові гуртожитки; бібліотека;обчислювальний центрта комп'ютерні класина випускаючих кафедрах;зал курсового та дипломного проектування; спортивний комплекс;санаторій-профілакторій на острові Хортиця –єдиний серед вузівських санаторіїв України, що удостоєний вищої категорії; база відпочинку на Азовському морі; студентський клуб; редакційно-видавничий відділ; медичний пункт; їдальня, кафе.
Академія готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Термін навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст –5 років, магістр – 5-6 років.
Професорсько-викладацький склад: 468 викладачів, з яких 25 – академіки, члени-кореспонденти, 40 – професори, доктори наук, 215 – кандидати наук, доценти.Академія має аспірантуру, вчену спеціалізованураду із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Факультетиі спеціальності:
• Металургійний факультет:
– Металургія чорних металів(металургія чавуну,сталі і феросплавів;охорона праці в металургії;екологія, охорона навколишнього середовищата з балансоване природокористування).

• Механікотехнологічнийфакультет:
– Металургійне обладнання (монтаж, експлуатаціята ремонт машині обладнання;конструюванняметалургійних машинта обладнання).
– Металургія кольоровихметалів (металургія кольорових металів;композиційні і вуглеграфітні матеріали).
– Обробка металів тиском (прокатне,ковальсько-штампувальне та волочильневиробництво).

• Факультет електроніки та електроннихтехнологій:
– Фізична та біомедична електроніка(інформаційні та експертні системи та їх програмне забезпечення; електронні і комп'ютерні системи контролю і управління та їх програмне забезпечення).
– Електронні системи (системи силової електроніки; електронні, комп'ютернісистеми контролю та керування; електроннікомп'ютерні системи моніторингу).

• Факультет будівництва та водних ресурсів:
– Промислове і цивільне будівництво(прогресивні технології будівництва та реконструкції; конструювання та розрахунок будівель і споруд; стилі, напрями та комп'ютерні технології в дизайні архітектурного середовища;сучасні технології розрахунку, обстеженняі експлуатації будівель і споруд;сучасні технології зведення та реконструкції будівель і споруд; керування проектами та економічна ефективність інвестицій у будівництві).
– Міське будівництво і господарство (дизайн і конструювання об'єктів архітектурного середовища; технічна експлуатація,реконструкція та ремонт будівель і споруд;напрями та комп'ютерні технології в архітектурному і ландшафтному дизайні;розрахунок, обстеження, реконструкція та експлуатація міських будівель; сучасні технології обслуговування, реконструкціїта ремонту міських будівель; керуванняпроектами та економічна ефективністьв містобудуванні).
– Водопостачання та водовідведення (охорона водних ресурсів і експлуатація систем водопостачання та водовідведення;вдосконалення і проектування систем водопостачання та водовідведення).

• Факультет інформаційних технологій:
– Програмне забезпечення автоматизованих систем (системне програмне забезпечення;інтелектуальні системи; адміністрування комп'ютерних мереж).
– Автоматизоване управління технологічними процесами (автоматизоване управління технологічними процесами у металургії,машинобудуванні та харчовій промисловості).

• Факультет енергетики та енергозбереження:
– Теплоенергетика (теплоенергопостачання;енергоаудит та енергозбереженняв теплоенергетиці).– Гідроенергетика (гідроенергетичнета електричне обладнання).
– Енергетичний менеджмент (енергоаудит;енергоконсалтинг; енергозбереженняу промисловості та житлово-комунальному господарстві) – на другий ступінь навчання(спеціаліст, магістр) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

• Факультет економіки підприємства:
– Економічна кібернетика (математичніметоди і моделі в ринковій економіці;новітні комп'ютерні технології та інформаційні системи в бізнесі і фінансах; економіко-математичне моделювання в менеджменті та маркетингу).
– Економіка підприємства (економіка і організація зовнішньоекономічної діяльності;економіка і організація бізнесу; економіка інноваційних процесів).

• Факультет менеджменту та фінансів:
– Фінанси (фінанси підприємства;банківська справа; корпоративні фінанси;фінансовий менеджмент).
– Облік і аудит (бухгалтерський та податковий облік; аналіз, контроль та ревізія; аналіз господарчої діяльності та прогнозування).
– Менеджмент організацій (менеджмент персоналу в державних та муніципальних установах; менеджмент підприємницької діяльності; менеджмент готельного та туристичного сервісу; рекламний менеджмент і паблік-рилейшнз (PR);маркетинговий менеджмент).

• Факультет післядипломної освіти:
– Перепідготовка спеціалістів та підвищення кваліфікації за базовими спеціальностями академії (форми навчання: денна, вечірня).
– Проводить навчання учнів 10-11 класів шкіл міста, області, випускників училищ та коледжів за базовими дисциплінами загальноосвітньої середньої школи та за базовими дисциплінами початкового рівня вищого навчального закладу.

Конкурс абітурієнтів 2008 року (середнійпо академії): навчання за держзамовленням –5,69 особи на місце, за контрактом – 1 особана місце.
Вартість навчання (на семестр):
 денна форма –2452-4306 грн,
заочна – 1323-1948 грн(залежно від спеціальності).
Академія здійснює підготовку іноземних спеціалістів, має підготовче відділення дляі ноземних громадян та аспірантуру.
При ЗДІА працює лінгвістичний центр,де на професійному рівні здійснюється поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, німецької,французької).
Студенти мають можливість пройти стажуванняза кордоном.

alt


Важливі деталі

Найменування

Інформація

Назва

Запорізька державна інженерна академія

Місто

м. Запоріжжя

Форма навчання


Статус

державний

Тип


Акредитація

Навчальний заклад IV рівня акредитації.

Ліцензія

№582067 від 04.10.2011 р.

Приналежність


Керівник

Пожуєв Володимир Іванович

Адреса

69006, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 226.

Телефони

Тел.: (061) 223-82-21, 223-83-12.

Факс

Факс (061) 212-38-87

Web-сайт


Е-mail

admin@zgia.zp.ua

Дата заснування

www.zgia.zp.ua

Військова кафедра

1959

Відстрочення від армії

так

Гуртожиток

є

Яка оплата за гуртожиток


Диплом державного зразка


Інші дипломи та сертифікати


Який був конкурс в минулому році

Конкурс абітурієнтів 2007 року (середній по академії): навчання за держзамовленням – 2 особи на місце, за контрактом – 1 особа на місце, заочна форма – 1 особа на місце.

Чи можливо подати документи на декілька спеціальностей одночасно


Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно


Яким чином враховуються результати зовнішнього тестування


Чи є співбесіда


Чи є обов’язкове направлення студентів після закінчення вузу


З якими фірмами вуз співпрацює на предмет працевлаштування випускників


Чи можна отримати в вузі другу вищу освіту


Чи можна в процесі навчання перейти з платної форми на безоплатну


Скільки коштує друга вища освіта

денна форма – 2675-3618 грн, заочна – 1443-2125 грн

(голосов: 8259)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: