фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський національний університет будівництва і архітектури


 
03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.
Телефони     (44) 248-49-05; 248-30-48; 245-48-49
Факс     (44) 248-49-01
Web-сайт     www.knuba.edu.ua
E-mail     knuba@knuba-kibi.edu.ua
Рік заснування – 1930.
Навчальний заклад IV рівня акредитації.

Ліцензія АВ №552263 від 25.08.2010 р.
Свідоцтво СД№IV №119044 від 25.01.2010 р.
Ректор – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук Тугай Анатолій Михайлович.

Київський національний університет будівництва і архітектури є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі. Його авторитет ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, що складались протягом багатьох років, та на впровадженні нових здобутків вченими університету. За роки свого існування університет підготував понад 65 тис. інженерів і архітекторів, у т.ч. близько 4 тис. фахівців для 75 країн світу.
Професорсько-викладацький склад: 94 – професори, доктори наук, 333 – доценти, кандидати наук, 316 – викладачі.У закладі навчається понад 10 тис. студентів.

Факультети і спеціальності:
• будівельний (промислове і цивільне будівництво; менеджмент організацій);
• будівельно-технологічний (технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; товарознавство та комерційна діяльність);
• санітарно-технічний (теплогазопостачання і вентиляція; водопостачання та водовідведення; екологія та охорона навколишнього середовища);
• геоінформаційних систем і управління територіями (міське будівництво і господарство; землевпорядкуванняі кадастр; геодезія; геоінформаційні системи і технології);
• архітектурний (архітектура будівель і споруд; містобудування; дизайн архітектурного середовища; образотворчемистецтво);
• автоматизації та інформаційних технологій (підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; професійне навчання, виробництво,експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання; професійне навчання, комп'ютерні технології в управлінніі навчанні; автоматизоване управління технологічними процесами; інформаційні управляючі системи та технології; інформаційні технології проектування).

Форми навчання: денна, заочна.

Підготовка фахівців фінансується за рахунок: коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів (за державним замовленням), пільгових довгострокових кредитів, коштів юридичних та фізичних осіб.
Конкурсний відбір вступників, допущених приймальною комісією до участі у конкурсі на І курс на всі напрями, здійснюється за результатами: сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з математики, української мови і літератури (на напрям «Образотворче мистецтво» –з української мови і літератури, історії України) та творчого конкурсу на спеціальності архітектурного факультету за напрямами підготовки:
– «Архітектура»:
за розділами – рисунок, композиція, графіка-креслення.
– «Образотворче мистецтво»:
за розділами – рисунок, живопис, графіка-креслення.

Прийом документів: на денну та заочну форми навчання –
з 15 по 31 липня, на спеціальності Архітектурного факульте
ту – з 15 по 22 липня.

При університеті працює факультет довузівської підготовки.
Робота факультету спрямована на фундаментальну підготовку, професійну орієнтацію молоді для вступу до університету та подальшого навчання в ньому.
Форми навчання: підготовче відділення, підготовчі курси,відділення спеціалізованих класів на базі ліцеїв, гімназій,шкіл.
На підготовче відділення за денною формою навчання приймаються слухачі, які мають документ державного зразка проповну загальну середню освіту.
Для слухачів, які бажають навчатись на спеціальностях інженерних факультетів, діють вечірні курси з терміном навчання – 7, 5, 3 місяці. Заняття проводяться тричі на тиждень з 17 до 20 години, крім суботи та неділі. Підготовка здійснюється з математики, української мови та літератури.
Для слухачів напряму підготовки «Архітектура» заняття проводяться з рисунка, композиції, креслення; напряму підготовки «Образотворче мистецтво» – з рисунка, живопису, креслення.
Заняття проводяться 5 днів на тиждень.

Термін навчання – 8 місяців.
Для іногородніх осіб діють очно-заочні підготовчі курси.
Заняття проводяться двічі на місяць – з 20 вересня по 30 квітня в першу та третю суботу місяця.

Інститут післядипломної освіти КНУБА проводить після-дипломне навчання (підготовку і перепідготовку) з будівельних спеціальностей та спеціальності «Менеджменторганізацій» осіб, які мають попередню освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «бакалавр»,«спеціаліст», «магістр» або 3 курси ВНЗ III-IV рівнів акредитації.

Термін навчання:
• ОКР «бакалавр» – від 2,5 до 3,5 року (в залежності від напряму підготовки);
• ОКР «спеціаліст» – від 1 до 1,5 року (в залежності від спеціальності).

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації проводить післядипломне навчання за основними спеціальностями університету.
Форма навчання – заочна.
На факультеті здійснюється перепідготовка спеціалістів.

Запрошуємо на навчання у нашому університеті!


Важливі деталі


Найменування

Інформація

Назва

Київський національний університет будівництва і архітектури

Місто

Київ

Форма навчання

денна, заочна

Статус


Тип


Акредитація

Навчальний заклад IV рівня акредитації.

Ліцензія

АВ №552263 від 25.08.2010 р.

Принадлежность


Керівник

Ректор – професор Тугай Анатолій Михайлович.

Адреса

03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.

Телефони

(44) 248-49-05; 248-30-48; 245-48-49
   

Факс

(44) 248-49-01

Web-сайт

www.knuba.edu.ua

Е-mail

knuba@knuba-kibi.edu.ua

Дата заснування

Рік заснування – 1930

Військова кафедра


Відстрочення від армії


Гуртожиток


Яка оплата за гуртожиток


Диплом державногозразка


Інші дипломита сертифікати


Який був конкурс в минулому році


Чи можливо подати документи на декілька спеціальностей одночасно


Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно


Яким чином враховуються результати зовнішнього тестування

Конкурсний відбір вступників, допущених приймальною комісією до участі у конкурсі на І курс на всі напрями, здійснюється за результатами: сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з математики, української мови і літератури (на напрям «Образотворче мистецтво» – з української мови і літератури, історії України) та творчого конкурсу на спеціальності архітектурного факультету за напрямами підготовки:
– «Архітектура»: за розділами – рисунок, композиція, графіка-креслення.
– «Образотворче мистецтво»: за розділами – рисунок, живопис, графіка-креслення.

Чи є співбесіда


Чи є обов’язкове направлення студентів після закінчення вузу


З якими фірмами вуз співпрацює на предмет працевлаштування випускників


Чи можна отримати в вузі другу вищу освіту

Інститут післядипломної освіти КНУБА проводить післядипломне навчання (підготовку і перепідготовку) з будівельних спеціальностей та спеціальності «Менеджмент організацій» осіб, які мають попередню освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» або 3 курси ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
Термін навчання: • ОКР «бакалавр» – від 2,5 до 3,5 року
(в залежності від напряму підготовки); • ОКР «спеціаліст» – від 1 до 1,5 року (в залежності від спеціальності).
Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації проводить післядипломне навчання за основними спеціальностями університету. Форма навчання – заочна. На факультеті здійснюється перепідготовка спеціалістів.

Чи можна в процесі навчання перейти з платної форми на безоплатну


Скільки коштує друга вища освіта


Чи є якісь пільги, для кого(голосов: 42606)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: