фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет «Львівська політехніка»


79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12.
Тел.: (032) 272-47-16, 258-21-11.
Факс (032) 258-26-80.
E-mail: coffice@polynet.lviv.ua;
 www.lp.edu.ua
Приймальна комісія: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 101.
Тел. (032) 258-22-65.
Факс (032) 238-96-39.
E-mail: entrance@polynet.lviv.uaРік заснування – 1844.
Навчальний заклад IV рівня акредитації.
  Ліцензія АГ №582030 від 20.09.2011 р.  
Ректор – Бобало Юрій Ярославович, професор.
Освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, маґістр.

Форми навчання: денна, заочна, екстернат.

Національний університет «Львівська політехніка» – один з найдавніших вищих навчальних закладів Європи. Його історія починається з 1844 року із заснування Технічної академії, яка у 1877 році була перейменована у Вищу політехнічну школу,у 1921 році – у Львівську політехніку, у 1939 році –у Львівський політехнічний інститут, у 1993 році –у Державний університет «Львівська політехніка».Указом Президента України від 11 вересня 2000 року університету було надано статус національного.

  Підготовка бакалаврів здійснюється у навчально-наукових інститутах університету за базовими напрямами:
• Інститут архітектури:
– архітектура;
– дизайн;
– реставрація творів мистецтва.

• Інститут будівництва та інженерії довкілля:
– будівництво;
– гідротехніка (водні ресурси);
– пожежна безпека.

• Інститут геодезії:
– геодезія, картографія та землеустрій.

• Інститут гуманітарних та соціальних наук:
– документознавство та інформаційна діяльність;
– соціологія;
– соціальна робота.

• Інститут економіки і менеджменту:
– міжнародна економіка;
– економіка підприємства;
– маркетинг;
– фінанси і кредит;
– облік і аудит;
– менеджмент.

• Інститут енергетики та систем керування:
– автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
– теплоенергетика;
– електротехніка та електротехнології;
– електромеханіка.

• Інститут інженерної механіки та транспорту:
– прикладна механіка;
– інженерна механіка;
– машинобудування;
– зварювання;
– транспортні технології;
– автомобільний транспорт.

• Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій:
– філологія;
– системний аналіз;
– комп'ютерні науки;
– програмна інженерія;
– видавничо-поліграфічна справа.

• Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології:
– комп'ютерна інженерія;
– системна інженерія;
– метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;
– метрологія, стандартизація та сертифікація;
– приладобудування;
– безпека інформаційних і комунікаційних систем;
– системи технічного захисту інформації;
– управління інформаційною безпекою.

• Інститут прикладної математики та фундаментальних наук:
– міжнародні відносини;
– прикладна фізика;
– прикладна математика;
– інформатика;
– інженерне матеріалознавство.

• Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:
– мікро- та наноелектроніка;
– електронні пристрої та системи;
– радіотехніка;
– радіоелектронні апарати;
– телекомунікації;
– оптотехніка.

• Інститут хімії та хімічних технологій:
– екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
– хімічна технологія;
– хімічна інженерія;
– біотехнологія;
– харчові технології та інженерія;
– фармація.

• Львівський інститут Сухопутних військ:
– фізичне виховання;
– культурологія;
– музичне мистецтво;
– менеджмент;
– електромеханіка;
– електронні пристрої та системи;
– автомобільний транспорт;
– військове управління Сухопутних військ.

• Інститут дистанційного навчання здійснює підготовку фахівців на заочній та екстернатній формах навчання за напрямами підготовки, ліцензованими в університеті. З метою забезпечення потреб місцевого ринку праці у фахівцях, наближення місця навчання студентів та екстернів до місця їх проживання створені навчально-консультаційні центри (НКЦ) Національного університету «Львівська політехніка»:
• м. Чернівці, вул. О. Гузар, 8, тел. (03722) 3-40-60.
• м. Хуст (Закарпатська обл.), вул. Львівська, 247,тел. (03142) 4-31-82.
• м. Володимир-Волинський (Волинська обл.),вул. Луцька, 233, тел. (03342) 3-05-05.
• м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10,тел. (03822) 3-12-85.

  • Навчально-науковий інститут післядипломної освіти здійснює навчання за освітньо-рофесійними програмами підготовки бакалаврів за скороченим терміном навчання для осіб, які набули освітньо-валіфікаційний рівень «молодший спеціаліст», а також перепідготовку фахівців на здобуття другої вищої освіти, які ліцензовані в університеті.

• Львівський технікоекономічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» здійснює підготовку бакалаврів за базовими напрямами:
– облік і аудит;
– економіка підприємства;
молодших спеціалістів за спеціальностями:
– економіка підприємства;
– бухгалтерський облік;
– правознавство;
– будівництво та експлуатація будівель і споруд;
– обслуговування устаткування і систем газопостачання;
– монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції;
– монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання.

• Військовий коледж Львівського інституту Сухопутних військ здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю:
– обслуговування та ремонт автомобіліві двигунів.

В університеті навчається близько 31,5 тис. студентів, курсантів, екстернів.
Підготовка фахівців здійснюється за рахунок видатків держбюджету, пільгових довгострокових кредитів, коштів юридичних або фізичних осіб.
 Професорсько-викладацький склад: близько 218 – професори, доктори наук, понад 1050 – доценти, кандидати наук.
Термін навчання (денна та заочна форми):
• 1/1,5 року – магістр, спеціаліст;
• 4 роки – бакалавр;
• 2/4 роки – молодший спеціаліст;
• 3 роки – кваліфікований робітник.
Мова навчання – українська.
Умови вступу: зарахування до університету, незалежно від форми навчання та джерел фінансування, здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, підтверджених сертифікатами Українського центру оцінюванняякості освіти та творчих конкурсів на напрями підго#товки інституту архітектури.

До послуг студентів: 12 гуртожитків, 27 навчально-лабораторних корпусів, комп'ютерні класи, Інтернет,науково-технічна бібліотека, 2 навчальні спортивні корпуси з 9 спеціалізованими спортивними залами,басейном, лижною базою, літньою спортивною зоною, стрілецький тир, стадіон, 3 спортивно-оздоровчі бази на Південному березі Криму (м. Алушта),в Миколаївській обл. (с. Коблеве) та у Карпатах (с. Славське), поліклініка, лікарня, санаторій-профілакторій, кафеїдальні, диско-бар, Народний дім «Просвіта» (гуртки художньої самодіяльності).


Важливі деталі

Найменування

Інформація

Назва

Національний університет «Львівська політехніка»

Місто

Львів

Форма навчання

денна, заочна, екстернат

Статус

національний

Тип


Акредитація

IV рівня акредитації

Ліцензія

АГ №582030 від 20.09.2011 р. 

Приналежність


Керівник Бобало Юрій Ярославович

Адреса

79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12

Телефони

(032) 272-47-12, 258-21-11

Факс

(032) 258-26-80

Web-сайт

www.lp.edu.ua

Е-mail

coffice@polynet.lviv.ua

Дата заснування

1844 р.

Військова кафедра


Відстрочення від армії


Гуртожиток

12 гуртожитків

Яка зоплата а гуртожиток


Диплом державного зразка

Інші дипломи та сертифікати


Який був конкурс в минулому році


Чи можливо подати документи на декілька спеціальностей одночасно


Чи можливе навчання на двох факультетах одночасноні

Яким чином враховуються результати зовнішнього тестування


Чи є співбесіда

Чи є обов’язкове направлення студентів після закінчення вузу

ні

З якими фірмами вуз співпрацює на предмет працевлаштування випускників


Чи можна отримати в вузі другу вищу освіту

так

Чи можна в процесі навчання перейти з платної форми на безоплатну


Скільки коштує друга вища освіта


Чи є якісь пільги, для кого


Які іноземні мови вивчаються в вузі


Чи є стажування за кордоном (або за обміном)


Скільки коштує навчання

Яка заробітна платня випускників після завершення вузуМатеріально-технічна база

12 гуртожитків, 27 навчально-лабораторних корпусів, комп'ютерні класи, Інтернет, науково-технічна бібліотека, 2 навчальні спортивні корпуси з 9-ма спеціалізованими спортзалами, басейном, лижною базою, літньою спортивною зоною, стрілецький тир, стадіон, 3 спортивно-оздоровчі бази на Південному березі Криму (м. Алушта), в Миколаївській обл. (с. Коблеве) та Карпатах

Профіль

Підготовка бакалаврів здійснюється у навчально-наукових інститутах університету за базовими напрямами:
• Інститут архітектури:
– архітектура;
– дизайн;
– реставрація творів мистецтва.

• Інститут будівництва та інженерії довкілля:
– будівництво;
– гідротехніка (водні ресурси);
– пожежна безпека.

• Інститут геодезії:
– геодезія, картографія та землеустрій.

• Інститут гуманітарних та соціальних наук:
– документознавство та інформаційна діяльність;
– соціологія;
– соціальна робота.

• Інститут економіки і менеджменту:
– міжнародна економіка;
– економіка підприємства;
– маркетинг;
– фінанси і кредит;
– облік і аудит;
– менеджмент.

• Інститут енергетики та систем керування:
– автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
– теплоенергетика;
– електротехніка та електротехнології;
– електромеханіка.

• Інститут інженерної механіки та транспорту:
– прикладна механіка;
– інженерна механіка;
– машинобудування;
– зварювання;

(голосов: 117114)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: