фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Національний технiчний унiверситет України «Київський політехнічний інститут»

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"

03056, м.Київ-56, просп. Перемоги, 37
Телефони     (44) 454-96-45; 454-96-46; 454-91-18
Web-сайт     www.kpi.ua
E-mail     post@ntu-kpi.kiev.ua


ІV рівень акредитації
Форма власності: державна

Форми навчання:
- денна;
- заочна;
- екстернат.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:
- бакалавр;
- спеціаліст;
- магістр інженерії;
- магістр наук;
- магістр лінгвістики.

Перелік факультетів:
- автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології;
- авіація і космонавтика;
- акустотехніка;
- гірська промисловість;
- зварювання;
- радіотехніка;
- радіотехніка і зв'язок;
- лазерна і оптоелектронна техніка;
- комп'ютерна інженерія;
- комп'ютерні науки;
- комп'ютеризовані системи, автоматика і управління;
- математика;
- право;
- прилади;
- прикладна математика;
- мистецтво;
- менеджмент;
- металургія;
- метрологія, стандартизація і сертифікація;
- специфічні категорії;
- соціологія;
- телекомунікації;
- фізика;
- фізичне виховання;
- філологія;
- хімічна технологія і інженерія;
- екологія;
- економіка і підприємництво;
- електронні апарати;
- електромеханіка;
- електроніка;
- електротехніка;
- енергетика;
- журналістика;
- інформаційна безпека;
- інженерна механіка;
- інженерне матеріалознавство.

Наявність безкоштовного навчання: +
Наявність платного навчання: +
Наявність воєнної кафедри: +
Наявність гуртожитку: +
Післядипломна освіта: +
Аспірантура, докторантура: +

 Інформація для абітурієнтів:
Наявність підготовчих курсів для вступу до ВУЗу: Є, формат підготовки:
- вечірня;
- екстернат.

Тривалість - 8,16 місяців.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВУЗу:
До заяви вступник додає:
- сертифікат центру оцінювання якості освіти з профільних предметів;
- медичну довідку за формою 086-У, що дозволяє за станом здоров'я навчатися на обраному напрямі підготовки (спеціальності) (оригінал або її завірену копію);
- 6 фотокарток, розміром 3 х 4 см;
- 2 поштові конверти з маркою (із зазначеною адресою);
- відповідні документи Українського центру оцінювання якості освіти вступник подає за власним бажанням (оригінал або завірену копію).

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) та їх копії, оригінал сертифіката (сертифікатів), оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копії) та документи, що дають право на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) встановленими нормативно-правовими актами (та їх копії), вступник пред'являє особисто в терміни, визначені для подання документів.

Термін подачі документів для вступу в ... році:
Прийом документів починається з 16 червня 20... року.

Додаткова інформація:

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури необхідний для вступу на наступні напрями:
- Здоров'я людини;
- Образотворче мистецтво;
- Філологія (із зазначенням мови);
- Соціологія;
- Видавнича справа та редагування;
- Правознавство;
- Економічна кібернетика;
- Міжнародна економіка;
- Економіка підприємства;
- Маркетинг;
- Менеджмент;
- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
- Математика;
- Фізика;
- Прикладна фізика;
- Прикладна математика;
- Інформатика;
- Системний аналіз;
- Комп’ютерні науки;
- Комп’ютерна інженерія;
- Програмна інженерія;
- Системна інженерія;
- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
- Гірництво;
- Металургія;
- Ливарне виробництво;
- Інженерне матеріалознавство;
- Прикладна механіка;
- Інженерна механіка;
- Машинобудування;
- Зварювання;
- Теплоенергетика;
- Атомна енергетика;
- Енергомашинобудування;
- Електротехніка та електротехнології;
- Електромеханіка;
- Мікро- та наноелектроніка;
- Електронні пристрої та системи;
- Акустотехніка;
- Радіотехніка;
- Радіоелектронні апарати;
- Телекомунікації;
- Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;
- Приладобудування;
- Оптотехніка;
- Авіа- та ракетобудування;
- Авіоніка;
- Хімічна технологія;
- Біотехнологія;
- Видавничо-поліграфічна справа;
- Безпека інформаційних і комунікаційних систем;
- Системи технічного захисту інформації.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з математики необхідний для вступу на наступні напрями:

- Соціологія;
- Економічна кібернетика;
- Міжнародна економіка;
- Економіка підприємства;
- Маркетинг;
- Менеджмент;
- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
- Математика;
- Фізика;
- Прикладна фізика;
- Прикладна математика;
- Інформатика;
- Системний аналіз;
- Комп’ютерні науки;
- Комп’ютерна інженерія;
- Програмна інженерія;
- Системна інженерія;
- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
- Гірництво;
- Металургія;
- Ливарне виробництво;
- Інженерне матеріалознавство;
- Прикладна механіка;
- Інженерна механіка;
- Машинобудування;
- Зварювання;
- Теплоенергетика;
- Атомна енергетика;
- Енергомашинобудування;
- Електротехніка та електротехнології;
- Електромеханіка;
- Мікро- та наноелектроніка;
- Електронні пристрої та системи;
- Акустотехніка;
- Радіотехніка;
- Радіоелектронні апарати;
- Телекомунікації;
- Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;
- Приладобудування;
- Оптотехніка;
- Авіа- та ракетобудування;
- Авіоніка;
- Хімічна технологія;
- Біотехнологія;
- Видавничо-поліграфічна справа;
- Безпека інформаційних і комунікаційних систем;
- Системи технічного захисту інформації.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з фізики необхідний для вступу на наступні напрями:
- Здоров’я людини;
- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
- Математика;
- Фізика;
- Прикладна фізика;
- Прикладна математика;
- Інформатика;
- Системний аналіз;
- Комп’ютерні науки;
- Комп’ютерна інженерія;
- Програмна інженерія;
- Системна інженерія;
- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
- Гірництво;
- Металургія;
- Ливарне виробництво;
- Інженерне матеріалознавство;
- Прикладна механіка;
- Інженерна механіка;
- Машинобудування;
- Зварювання;
- Теплоенергетика;
- Атомна енергетика;
- Енергомашинобудування;
- Електротехніка та електротехнології;
- Електромеханіка;
- Мікро- та наноелектроніка;
- Електронні пристрої та системи;
- Акустотехніка;
- Радіотехніка;
- Радіоелектронні апарати;
- Телекомунікації;
- Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;
- Приладобудування;
- Оптотехніка;
- Авіа- та ракетобудування;
- Авіоніка;
- Хімічна технологія;
- Біотехнологія;
- Видавничо-поліграфічна справа;
- Безпека інформаційних і комунікаційних систем;
- Системи технічного захисту інформації.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з хімії необхідний для вступу на наступні напрями:
- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
- Хімічна технологія;
- Біотехнологія.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з географії або основ економіки необхідний для вступу на наступні напрями:
- Економічна кібернетика;
- Економіка підприємства;
- Маркетинг.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з історії України необхідний для вступу на наступні напрями:
- Соціологія;
- Правознавство.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з основ правознавства необхідний для вступу на напрям "Правознавство".

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з зарубіжної літератури необхідний для вступу на напрям "Видавнича справа та редагування".

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з біології необхідний для вступу на напрям "Здоров'я людини".
Вступне випробування з іноземної мови проводиться для напрямів:
- Філологія (із зазначенням мови);
- Міжнародна економіка;
- Менеджмент.

Для напряму "Образотворче мистецтво" проводиться творчий конкурс.


     


Важливі деталі


Найменування

Інформація

Назва

Національний технiчний унiверситет України «Київський політехнічний інститут»

Місто

м. Київ

Форма навчання

денна, заочна, екстернат.

Статус

У квітні 1995 р. КПІ надано статус національного самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу.

Тип

Національний технiчний унiверситет

Акредитація

ІV

Ліцензія

АВ №363567 від 13.11.2007 р.

Приналежність


Керівник

Доктор технічних наук, професор, академік НАН України Згуровський Михайло Захарович.

Адреса

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корп. 1.

Телефони

(44) 454-96-45; 454-96-46; 454-91-18

Факс


Web-сайт

www.kpi.ua

Е-mail

post@ntu-kpi.kiev.ua

Дата заснування

1898.

Військова кафедра

так

Отсрочка от армии

так

Гуртожиток

так

Какая плата за общежитие

47 грн.

Диплом державного зразка

так

Інші диплом и та сертиф і кат и


Який був конкурс в минулому році


Чи можливо подати документ и на декілька спец і альностей одночасно

так

Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно(голосов: 198662)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: