фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Запорізький національний технічний університет

Запорізький національний технічний університет


alt

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Тел. (061) 764-25-06.Факс (061) 764-21-41.
Е-mail: rector@zntu.edu.ua;
www.zntu.edu.ua
alt

Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) веде свій родовід з 1900 року – від часу створення Механіко-технічного училища. Відтоді навчальний заклад розвивався, змінював назву і з 7 серпня 2001 року отримав статус національного.

Навчальний заклад IV рівня акредитації.
Ліцензія АВ №363031 від 10.09.2011 р.
Ректор університету – Бєліков Сергій Борисович, професор, доктор технічних наук, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України.

Університет сьогодні – це 6 інститутів,13 факультетів, 59 кафедр, у т.ч. військова з підготовки офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі, 9 навчально-лабораторнихкорпусів із новітнім обладнанням, 4 студентські гуртожитки, у т.ч. одне сімейне, бібліотека з книжковим фондом понад 1 млн примірників, розвинені інформаційні мережі з виходом в Інтернет, комп'ютерна друкарня, 2 спортивно-оздоровчі здравниці на Дніпрі та Азовському узбережжі, санаторій-профілакторій, медичний центр, спортивний та харчовий комплекси, потужна адміністративно-господарча частина.

ЗНТУ готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів),магістрів за 48 спеціальностями.
Машинобудівний факультет:
• технологія машинобудування;
• металорізальні верстати та системи (спеціалізація: комп'ютерне проектування та дизайн верстатного обладнання);
• підйомно-транспортні, будівельні, дорожні,меліоративні машини і обладнання;
• обладнання для обробки металів тиском;
• технологія будування авіаційних двигунів;
• двигуни і енергетичні установки літальних апаратів.

Транспортний факультет:
• двигуни внутрішнього згоряння;
• колісні та гусеничні транспортні засоби (спеціалізації: автомобілебудування; випробування і діагностика автомобіля, діагностика обладнання);
• організація перевезень і управління на автомобільному транспорті;
• організація і регулювання дорожнього руху;
• транспортні системи.

Інженернофізичний факультет:
• ливарне виробництво чорних і кольорових металів;
• обладнання ливарного виробництва;
• прикладне матеріалознавство;
• технологія та устаткування зварювання (спеціалізація: виробництво зварних конструкцій);
• технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машині конструкцій.

Електротехнічний факультет:
• електричні машини і апарати (спеціалізації: розрахунок, конструювання та технологія виробництва електричних машин;розрахунок, конструювання та технологія виробництва електричних апаратів);
• електромеханічні системи автоматизації та електропривод (спеціалізації: автоматизований електропривод виробничих механізмів; автоматизація технічних процесів);
• електротехнічні системиелектроспоживання;
• енергетичний менеджмент;
• електромеханічне обладнання енергоємнихвиробництв.

Радіоприладобудівний факультет:
• радіотехніка (спеціалізація: радіолокація та радіонавігація);
• інформаційні мережі зв'язку;
• захист інформації в комп'ютерних системахі мережах;
• системи захисту від несанкціонованого доступу;
• виробництво електронних засобів;
• мікроелектроніка і напівпровідникові прилади (спеціалізація: комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення виробів мікроелектроніки);
• якість, стандартизація та сертифікація.

Факультет інформатики та обчислювальної техніки:
• комп'ютерні системи та мережі;
• спеціалізовані комп'ютерні системи;
• програмне забезпечення автоматизованих систем (спеціалізація: програмне забезпечення в бізнесі,менеджменті та підприємництві);
• інформаційні технології проектування;
• системний аналіз та управління.

Факультет економіки та управління:
• менеджмент організацій;
• маркетинг;
• фінанси;
• облік і аудит.

Гуманітарний факультет:
• дизайн (технічний);
• міжнародні економічні відносини;
• переклад.

Факультет управління фізичною культурою та спортом:
• фізична реабілітація, фізичне виховання.

Гуманітарно-правовий факультет:
• журналістика, психологія,соціальна робота, правознавство.

Факультет міжнародного туризмута управління:
• туризм, управління трудовими ресурсами.

Факультет післядипломної освіти здійснює підготовку та перепідготовку фахівців за спеціальностями:
• комп'ютерні системи та мережі;
• менеджмент організацій;
• програмне забезпечення автоматизованих систем;
• фінанси;
• маркетинг.

Факультет довузівської підготовки здійснює підготовку майбутніх абітурієнтів до вступув університет і подальше навчання у ньому.
В університеті навчається близько 13 тис. студентів,готуються кадри для зарубіжжя.
Професорсько-викладацький склад: навчальний процес забезпечують 770 викладачів, з яких 520 мають наукові ступені і вчені звання. 27 викладачів обрано дійсними членамиі членами-кореспондентами галузевих Академій наук України, 29 – мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державної премії.

Співвідношення кількості місць безкоштовного (за держзамовленням) і платного (за контрактом) навчання на денній формі: 54% – за державним замовленням, 46% – за контрактом.
На факультетах післядипломного та довузівського навчання – 100% за контрактом.Важливі деталі

Найменування

 

Інформація

Назва

Запорізький національний технічний університет

Місто

м. Запоріжжя

Форма навчання


Статус


Тип


Акредитація

Навчальний заклад IV рівня акредитації

Ліцензія

Ліцензія АВ №363031 від 10.09.2011 р.

Приналежність


Керівник


Адреса

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

Телефони

Тел. (061) 764-25-06

Факс

Факс (061) 764-21-41.

Web-сайт

www.zntu.edu.ua

Е-mail

rector@zntu.edu.ua

Дата заснування

Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) веде свій родовід з 1900 року – від часу створення Механіко-технічного училища. Відтоді навчальний заклад розвивався, змінював назву і з 7 серпня 2001 року отримав статус національного.

Військова кафедра


Відстрочення від армії


Гуртожиток

є

Яка оплата за гуртожиток


Диплом державного зразка


Інші дипломи та сертифікати


Який був конкурс в минулому році


Чи можливо подати документи на декілька спеціальностей одночасно


Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно


Яким чином враховуються результати зовнішнього тестування


Чи є співбесіда


Чи є обов’язкове направлення студентів після закінчення вузу


З якими фірмами вуз співпрацює на предмет працевлаштування випускників


Чи можна отримати в вузі другу вищу освіту

так

Чи можна в процесі навчання перейти з платної форми на безоплатну


Скільки коштує друга вища освіта


Чи є якісь пільги, для кого


Які іноземні мови вивчаються в вузі


(голосов: 8412)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: