фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет


alt
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95.
Тел.: (0432) 59-83-75, 59-82-67.Факс (0432) 46-57-72.
 E-mail: vntu@vntu.edu.ua;
www.vntu.edu.ua   



Рік заснування – 1960.
Навчальний заклад IV рівня акредитації.
Ліцензія АВ №506645 від 11.03.2010 р. 
Ректор – доктор технічних наук, професор Грабко Володимир Вiталiйович. 

Інститути і напрями підготовки:
• автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління:
– факультет автоматики та комп'ютерних систем управління (системна інженерія; метрологія та інформаційно-вимірювальні технології);
– факультет функціональної електроніки та лазерноїтехніки (оптотехніка; мікро# та наноелектроніка;електронні пристрої та системи);
• будівництва, теплоенергетики та газопостачання:– факультет будівництва та будівельного менеджменту(будівництво; менеджмент будівництва);– факультет теплоенергетики та газопостачання(будівництво; теплогазопостачання; теплоенергетика);
• електроенергетики та електромеханіки:– факультет електроенергетики (електротехніката електротехнології);
– факультет електромеханіки, електроспоживання та енергетичного менеджменту (електротехніка та електротехнології; електромеханіка);
• інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії:
– факультет комп'ютерних систем та мереж (комп'ютерна інженерія; безпека інформаційних і комунікаційних систем; управління інформаційною безпекою);
– факультет комп'ютерного інтелекту (комп'ютерні науки; програмна інженерія);
• машинобудування та транспорту:
– факультет технології, автоматизації та комп'ютеризації машинобудування (інженерна механіка);
– факультет автомобілів та їх ремонту і відновлення (зварювання; автомобільний транспорт);
• менеджменту і екології та економічної і екологічноїкібернетики:
– факультет фінансового і зовнішньоекономічного менеджменту (менеджмент);
– факультет інформаційного, промислового та спортивного менеджменту (менеджмент);
– факультет екології та екологічної кібернетики (екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування);
• радіотехніки, зв'язку та приладобудування:
– факультет медико-біологічногота електронного приладобудування (радіоелектронні апарати);
– факультет радіотехніки та телекомунікацій (радіотехніка; телекомунікації);
• магістратури, аспірантури, докторантури: магістратура – за всіма базовими спеціальностями бакалаврату, аспірантура – за 22 науковими спеціальностями,докторантура – за 4 спеціальностями.
Рівні підготовки: бакалаврат, спеціалітет, магістратура,аспірантура, докторантура.

Матеріально-технічна база: 12 корпусів, 6 з яких об'єднані переходами в єдиний комплекс, бібліотека (фонд налічує понад 821 тис. примірників і має електронний каталог), потужні міжінститутські комп'ютерні центри, оснащені найсучаснішими комп'ютерами, лабораторії з сучасним навчальним та науковим обладнанням, регіональний центр системи Інтернет, до якого підключені усі підрозділи університету, 6 гуртожитків. Функціонує спортивний комплекс, який включає льодовий палац, стадіон з рекортановим покриттям бігових доріжок, підземний легкоатлетичний манеж, тир для стрільби з луку і 12 відкритих спортивних майданчиків для ігрових видів спорту; діє спортивно-оздоровчий табір налісистому березі річки Південний Буг у 100 км від Вінниці.
Є власна потужна поліграфічна база, на якій, починаючи з1993 року, видаються навчальні посібники, підручники тамонографії.
Також видається університетський часопис«Імпульс», 5 друкованих наукових журналів і 1 – електронний.
В університеті навчається понад 7400 студентів.
Професорсько-викладацький склад: навчально-наукову діяльність в університеті здійснюють 47 кафедр та 28 їх філійна підприємствах міста та області; 67% викладачів мають наукові ступені та вчені звання.
Успішно функціонують понад 10 відомих наукових шкіл.

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна; за держзамовленням і за контрактом.

Університет – єдиний в Україні та СНД вищий навчальний заклад, в якому ще з 1991 року навчальний рік побудований по триместровій схемі, в якій 2 триместри є навчальними, за програмою вищої школи, а один триместр – робочим.
Особливістю робочих триместрів є те, що під час їх проведення на І курсі усі студенти отримують робітничі професії, які відповідають майбутнім інженерним.
Вступ до ВНТУ у 2009 році буде здійснюватись на основі поданих у приймальну комісію сертифікатів незалежного оцінювання знань з української мови та літератури і з математики або фізики за вибором.


Важливі деталі

Найменування

Інформація

Назва

Вінницький національний технічний університет

Місто

м. Вінниця

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна; за держзамовленням і за контрактом

Статус


Тип

навчальний заклад

Акредитація

IV

Ліцензія

 АВ №506645 від 11.03.2010 р.

Приналежність


Керівник

доктор технічних наук, професор Грабко Володимир Вiталiйович

Адреса

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95.

Телефони

(0432) 59-83-75

Факс

(0432) 46-57-72

Web-сайт

www.vntu.edu.ua 

Е-mail

vntu@vntu.edu.ua;

Дата заснування

1960

Військова кафедра


Відстрочення від армії


Гуртожиток

6 гуртожитків

Яка оплата за гуртожиток


Диплом державного зразка


Інші дипломи та сертифікати


Який був конкурс в минулому році


Чи можливо подати документи на декілька спеціальностей одночасно


Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно


Яким чином враховуються результати зовнішнього тестування

Вступ до університету в 2008 р. буде здійснюватись лише на основі поданих у приймальну комісію сертифікатів незалежного оцінювання знань з дисциплін, визначених Міністерством освіти і науки, для відповідних напрямів підготовки.

Чи є співбесіда


Чи є обов’язкове направлення студентів після закінчення вузу


З якими фірмами вуз співпрацює на предмет працевлаштування випускників


Чи можна отримати в вузі другу вищу освіту


Чи можна в процесі навчання перейти з платної форми на безоплатну


Скільки коштує друга вища освіта



(голосов: 13821)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: