фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Гусятинський коледж ТДТУ імені Івана Пулюя

Гусятинський коледж
Тернопільського державного університету
 імені Івана Пулюя     


48201, Тернопільська обл., смт Гусятин, вул. Шевченка, 3
тел.: (257) 2-18-38, (03557) 2-20-39
http://www.guscollege.com/
Директор -  Зеленський Костянтин Васильович, канд. техн. наук

Гусятинський коледж, який було засновано у 1986 роцi, розпочинає нову сторiнку в своїй iсторiї в якостi Технiкуму харчових виробництв Тернопiльського державного технiчного унiверситету iменi iвана Пулюя - структурного пiдроздiлу.

Випускники коледжу мають можливiсть продовжувати навчання за вiдповiдними спецiальностями в унiверситетi з 2-3 курсiв.

Коледж готує молодших спецiалiстiв для пiдприємств переробних галузей харчової промисловостi, здiйснюючи навчально-виховний процес спiльно з вищим навчальним закладом та III i IV рiвнiв акредитацiї пiдприємствами Тернопiльщини, особливо з факультетом переробних харчових виробництв унiверситету. Його провiднi науковi працiвники залучаються до читання спецiальних i професiйно - орiєнтованих дисциплiн та до читання курсiв за навчальними планами ступеневої пiдготовки.

В складi коледжу два вiддiлення: механiчне i технологiчне. Вони здiйснюють пiдготовку фахiвцiв за спецiальностями: технологiя зберiгання та переробки плодiв i овочiв, експлуатацiя та ремонт обладнання харчових виробництв. Технiкуму пiдпорядковано 5 циклових комiсiй, два фiлiали лабораторiй, органiзованих на пiдприємствах м.Гусятина.

Коледж укомплектований необхiдним обладнанням. Ѕ 24 лабораторiї, 6 кабiнетiв, навчально-виробничi майстернi, спортивний зал, бiблiотека з читальним залом, їдальня, гуртожиток.

В коледжi працює 34 викладачi з великими досвiдом роботи, якi формують у студентiв глибокi громадянськi почуття та нацiонально-державний свiтогляд.

Дiють гуртки художньої самодiяльностi, проводяться тематитичнi вечори, зустрiчi, диспути; органiзовуються спортивнi змагання, турнiри з використанням спортивної бази коледжу, мiського стадiону, басейну, тиру.

У майбутньому коледж планує вiдкрити новi спецiальностi з врахуванням потреб регiону, пiдвищити рiвень пiдготовки фахiвцiв до ступеня бакалавра i пiдвищити свiй статус до рiвня коледжу.


Важливі деталі

Найменування

Інформація

Назва

Гусятинський коледж ТДТУ імені Івана Пулюя

Місто

смт Гусятин

Форма навчання

денна

Статус


Тип


Акредитація


Ліцензія


Приналежність


Керівник


Адреса

48201, Тернопільська обл., смт Гусятин, вул. Шевченка, 3

Телефони

(03557) 2-20-39

Факс

(03557) 2-18-38

Web-сайт

http://www.guscollege.com/

Е-mail


Дата заснування


Військова кафедра


Відстрочення від армії


Гуртожиток


Яка оплата за гуртожиток


Диплом державногозразка


Інші дипломита сертифікати


Який був конкурс в минулому році


Чи можливо подати документи на декілька спеціальностей одночасно

ні

Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно

ні

Яким чином враховуються результати зовнішнього тестування


Чи є співбесіда


Чи є обов’язкове направлення студентів після закінчення вузу


З якими фірмами вуз співпрацює на предмет працевлаштування випускників


Чи можна отримати в вузі другу вищу освіту


Чи можна в процесі навчання перейти з платної форми на безоплатну


Скільки коштує друга вища освіта


Чи є якісь пільги, для кого(голосов: 8178)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: