фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


 
91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.
Тел. (0642) 59-90-08.Тел. приймальної комісії (0642) 53-93-16.
Е-mail: mail@luguniv.edu.ua;
http://www.luguniv.edu.ua/


Ректор – Савченко Сергій Вікторович.
Найстаріший ВНЗ Донбасу, найкращий регіональний та спортивний ВНЗ України, володар срібної стели Міжнародного академічного рейтингу у номінації «Якість навчання III тисячоліття» (2002 р.), почесного звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну діяльність з модернізації освіти (2005 р.) та «Лідер у створенні сучасних засобів навчання» за багаторічну інноваційну діяльність зі створення інформаційних технологій і засобів навчання й устаткування для освіти ( 2006 р.), срібної медалі VIII Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні – 2005» у номінації «Модернізація вищої освіти відповідно до Болонської конвенції», золотої медалі у номінації «Упровадження досягнень педагогічної науки в освітню практику» (2007 р.) та «Інноватика у вищий освіті» (2008 р.). У 2006 р.ЛНУ визнано найкращим ВНЗ України за рейтингом Міністерства освіти і науки України. Дійсний член Міжнародної асоціації університетів.

Рік заснування – 1921.
Державний навчальний заклад IV рівняа кредитації.
В.о. ректора – Савченко Сергій Вікторович.

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ IV рівень акредитації.
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Культурологія
– денна.
• Кіно-, телемистецтво (диктор та ведучий телепрограм; телерепортер)
– денна, заочна
.• Хореографія (бальна, народна, сучасна) – денна.
• Музичне мистецтво (фортепіано; академічний або естрадний спів; хорове диригування; народні інструменти; оркестрові духові та ударні інструменти; оркестрові струнні інструменти)
– денна.
• Музичне мистецтво (художня культура) – денна, заочна зі скороченим терміном навчання (2 роки).
• Образотворче мистецтво (декоративне мистецтво)
– денна.
• Декоративно-прикладне мистецтво (художня кераміка)
–денна.
Сертифікати (вступні випробування): творчий конкурс;історія України або іноземна мова (за вибором абітурієнта);українська мова та література.

III рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Професійна освіта (організація обслуговування населення: перукарське мистецтво та декоративна косметика)
– денна, заочна зі скороченим терміном навчання (2 або3 роки).
Сертифікати (вступні випробування): історія України або математика (за вибором абітурієнта);українська мова та література.

I рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Перукарське мистецтво та декоративна косметика («молодший спеціаліст» на базі 9 та 11 класів)
–денна.
Сертифікати (вступні випробування): творчий конкурс; історіяУкраїни або іноземна мова (за вибором абітурієнта); українська мова та література.
Вартість навчання (на рік):
деннаформа – 3500-6000 грн,
заочна –2500-3000 грн (в залежності від напряму підготовки).

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ IV рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Прикладна статистика
– денна
.• Маркетинг
– денна, заочна зі скороченим терміном навчання (2 роки).
• Менеджмент
– денна, заочна.
• Фінанси і кредит
– денна, заочна.
Сертифікати (вступні випробування): історія України або іноземна мова (за вибором абітурієнта); українська мова та література.
Вартість навчання (на рік):
денна форма – 5000-7500 грн,
заочна – 3000-3500 грн (в залежності від напряму підготовки).І

НСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ IV рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Математика
– денна.
• Фізика
– денна.
• Інформатика
– денна, заочна: повний (4 роки) та скорочений термін навчання (2 роки).
• Комп'ютерна інженерія
– денна.
• Програмна інженерія
– денна.
• Документознавство та інформаційна діяльність
– денна,заочна: повний (4 роки) та скорочений термін навчання( 2 роки).
Сертифікати (вступні випробування): математика або фізика, або хімія (за вибором абітурієнта); українська мова талітература.

I рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Діловодство («молодший спеціаліст» на базі 9 та 11 класів)
– денна.
Сертифікати (вступні випробування): математика; українська мова та література.
Вартість навчання (на рік):
денна форма – 3500-6000 грн ,
заочна – 3000 грн (в залежності від напряму підготовки).

ІНСТИТУТ ТОРГІВЛІ, ОБСЛУГОВУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТУРИЗМУ IV рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Товарознавство і торговельне підприємництво
– денна, заочна зі скороченим терміном навчання (2 роки).
Сертифікати (вступні випробування): математика; українська мова та література.
• Професійна освіта (експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту; технологія харчової промисловості та організація громадського харчування; моделювання, конструювання та технологія швейних виробів;економіка підприємств, маркетинг та менеджмент; товарознавство та комерційна діяльність; механізація сільськогосподарського виробництва і гідромеліоративних робіт)
– денна, заочна.
Сертифікати (вступні випробування): математика або фізи#ка, або хімія (за вибором абітурієнта); українська мова талітература
.• Дизайн (графічний дизайн; художнє моделювання одягу;дизайн інтер'єру)
– денна, заочна.
Сертифікати (вступні випробування): творчий конкурс;історія України або іноземна мова (за вибором абітурієнта); українська мова та література.
• Туризм
– денна, заочна.
• Готельно-ресторанна справа – денна, заочна.
Сертифікати (вступні випробування): географія або історіяУкраїни (за вибором абітурієнта); українська мова та література.
Вартість навчання (на рік):
денна форма – 5000-7000 грн,
заочна – 3000-3500 грн (в залежності від напряму підготовки).

ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯІ СПОРТУ IV рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Фізичне виховання
– денна, заочна.
• Спорт
– денна, заочна.
• Здоров'я людини
– денна.
Сертифікати (вступні випробування): виконання спортивних нормативів; біологія або історія України, або математика (за вибором абітурієнта); українська мова та література.
• Лабораторна діагностика
– денна.
Сертифікати (вступні випробування): хімія або біологія;українська мова та література.
Вартість навчання (на рік):
денна форма – 5000-5500 грн,
заочна – 3000 грн (в залежності від напряму підготовки).

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ IV рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:• Історія – денна, заочна.• Соціальна робота – денна, заочна.
• Соціальна педагогіка
– денна.
• Соціологія
– денна.
• Міжнародні відносини
– денна.Сертифікати (вступні випробування): історія України; українська мова та література.
Вартість навчання (на рік):
денна форма – 5500-7000 грн,
заочна – 3000 грн (в залежності від напряму підготовки).

ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ IV рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Дошкільна освіта
– денна, заочна: повний (4 роки) та скорочений термін навчання (2 роки).
• Початкова освіта
– денна, заочна: повний (4 роки) та скорочений термін навчання (2 роки).
• Корекційна освіта
– денна, заочна.
• Психологія
– денна, заочна.
• Практична психологія
– денна.
Сертифікати (вступні випробування): математика або біологія (за вибором абітурієнта); українська мова та література.

I рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Початкова освіта («молодший спеціаліст» на базі 9 класів)
– денна.
Сертифікати (вступні випробування): співбесіда з іноземної та української мови.
денна форма – 4200-8100 грн,
заочна – 3050-3650 грн (в залежності від напряму підго#
товки). заочна – 2800-3500 грн (в залежності від напряму підготовки).

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК IV рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Хімія
– денна.
• Біологія
– денна, заочна.
• Лісове і садовопаркове господарство
– денна, заочна.
• Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
– денна.
Сертифікати (вступні випробування): хімія або біологія (за вибором абітурієнта); українська мова та література.
• Географія
– денна, заочна.
Сертифікати (вступні випробування): географія абоісторія України (за вибором абітурієнта); українська мовата література.
Вартість навчання (на рік):
денна форма – 5000 грн,
заочна – 2500 грн (в залежності від напряму підготовки).

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ IV рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Філологія (українська мова та література)
– денна, заочна:повний (4 роки) та скорочений термін навчання (2 роки).
• Філологія (українська та англійська мова і література)
–денна.
Сертифікати (вступні випробування): історія України або іноземна мова (за вибором абітурієнта); українська мова та література.
• Реклама і зв'язки з громадськістю
– денна.
• Журналістика
 – денна.
• Видавнича справа та редагування
 – денна.
Сертифікати (вступні випробування): творчий конкурс;історія України або іноземна мова (за вибором абітурієнта);українська мова та література.
Вартість навчання (на рік):
денна форма – 5000-6000 грн,
заочна – 2800-3000 грн (в залежності від напряму підго#товки).

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ IV рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Філологія (російська та англійська мова і література;російська та німецька мова і література)
– денна.
• Сертифікати (вступні випробування): російська мова талітература або іноземна мова (за вибором абітурієнта);українська мова та література.
• Філологія (англійська мова і література; німецька таанглійська мова і література; французька та англійська мова і література) – денна.
• Філологія (англійська мова та література)
– заочна.
Сертифікати (вступні випробування): іноземна мова;українська мова та література.

III рівень акредитації
Напрями підготовки, спеціальності, форми навчання:
• Філологія (англійська мова і література та іврит; англійська та турецька мова і література; англійська та китайськамова і література; іспанська та англійська мова і література; японська та англійська мова і література; китайська та англійська мова і література; арабська та англійська моваі література)
– денна.
Сертифікати (вступні випробування): іноземна мова (за вибором абітурієнта); українська мова та література.
Вартість навчання (на рік):
денна форма – 5500-7000 грн,
заочна – 3500 грн (в залежності від напряму підготовки).
У закладі навчається 21698 студентів.

Професорськовикладацький склад: 58 – професори, доктори наук, 362 – доценти, кандидати наук, 350 – викладачі.
Денна форма навчання: прийом документів – з 29 червня по 29 липня 2009 р. (бакалавр), до 5 серпня 2009 р. (молодший спеціаліст); вступні іспити – з 30 липня 2009 р. (бакалавр), з 6 серпня2009 р. (молодший спеціаліст).
Заочна форма навчання:прийом документів – з 20 липня по 20 серпня 2009 р.;вступні іспити – з 21 серпня 2009 р.
Підготовчі курси (тел. (0642) 53-01-61): термін навчання –1 рік, вартість навчання – 1500 грн.
Пільги при вступі дітям-сиротам та дітям, що залишилися без піклування батьків, інвалідам I-II груп, дітям-інвалідам,особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, членам сімей шахтарів та гірничорятувальників, щозагинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», особам, яким Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» наданетаке право.До послуг студентів – гуртожиток.

Інститут післядипломної освіти Навчальний заклад IV рівня акредитації.
Напрями підготовки,спеціальності, форми навчання:українська мова і література; мова та література (англійська, французька, німецька);переклад (англійська мова); інформатика; математика;дизайн; хімія; психологія; практична психологія;фізичне виховання; фізична реабілітація; початковенавчання; біологія; дошкільне виховання; географія;педагогіка і методика середньої освіти; трудове навчання;соціальна робота; історія; культурологія; фінанси;товарознавство та комерційна діяльність; екологіята охорона навколишнього середовища; менеджмент організацій; дефектологія; біохімія; документознавствота інформаційна діяльність.
Форма навчання – заочна.
Підготовка спеціалістів здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст»,«молодший спеціаліст».Термін навчання: 2,5 року, 3,5 року.
Вартість навчання (на рік) – 4000-6000 грн.

Університет Франклін Пієрс (США) та ЛНУ імені Тараса Шевченка здійснюють набір:
• на спеціальність «Менеджмент» з 3-річним терміном навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня«бакалавр»;
• на спеціальність «Бізнесадміністрування» з 2-річнимтерміном навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
Лабораторія дистанційного навчання здійснює задистанційною формою:
– перепідготовку слухачів за спеціальностями: фінанси;менеджмент організацій; інформатика;
– підготовку магістрів за спеціальностями: педагогікавищої школи та управління вищим навчальним закладом.
Відділення суміжних та додаткових професій даєможливість отримати додаткову робітничу професію:журналістика; секретар керівника; оператор ЕОМ;косметик; моделювання та конструювання одягу та ін.
Після закінчення навчання студенти одержують свідоцтвопро завершення навчання встановленого зразка.
Магістратура «Державного управління» здійснює набір слухачів на спеціальність «Державна служба».
Термін навчання – 1 рік.
Форма навчання – денна.

Територіально відокремлені підрозділи Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка:
• Луганський коледж технологій та дизайну91050, м. Луганськ, вул. 30-річчя Перемоги, 41.Тел. (0642) 47-73-40.
• Стахановський педагогічний коледж 94005, Луганська обл., м. Стаханов,вул. Пономарчука, 25.Тел. (06444) 5-60-58.
(голосов: 12363)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: