фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.
Тел.: (044) 371-62-05, 456-31-62.
Е-mail: document@kneu.kiev.ua;
www.kneu.kiev.ua
alt
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) – вищий навчальний заклад із 100-річноюісторією становлення і розвитку.
Сьогодні це найбільший економічний ВНЗ країни, що підготував не один десяток тисяч висококваліфікованих економістів, знаний як генератор ідей удосконалення економічної освіти в Україні та поглиблення теоретичних і прикладних наукових досліджень економічного напрямку.
Університет був заснований у 1906 р. М.В. Довнар-Запольським як Вищі комерційні курси, що були на той час другим вищим навчальним закладом економічного профілю після Московського економічного інституту. В 1908 р. курси було реорганізовано на Київський комерційний інститут (ККІ), якийу 1912 р. здобув статус державного вищого навчального закладу. У 1920 р. ККІ перейменовано у Київський інститут народного господарства (КІНГ), на базі якого у 1992 р. створюється Київський державний економічний університет (КДЕУ).У 1997 р. університет отримав статус «національного». Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від11 липня 2005 р. №238 р навчальному закладу було присвоєно ім'я Вадима Гетьмана.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст (термін навчання –2 роки), бакалавр із відповідної спеціальності (термін навчання – 4-4,2 року, залежно від форми навчання), спеціаліст,магістр (термін навчання – 1-2 роки, залежно від рівня освітита форми навчання).
Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти (або базової загальної середньої освіти) за узгодженим навчальним планом підготовки молодшого спеціалістау коледжах КНЕУ. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» здійснюється після успішного закінчення підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

КНЕУ – навчальний заклад IV рівня акредитації.
Форма власності – державна.

Форми навчання: денна, заочна, вечірня.

Прийом – за держзамовленням і на контрактній основі.

Факультети і напрями підготовки:
• Міжнародної економіки і менеджменту:
– міжнародна економіка.
• Економіки та управління:
– економічна теорія;
– економіка підприємства;
– менеджмент.
• Юридичний:
– правознавство (господарсько-правова спеціалізація).
• Управління персоналом та маркетингу:
– маркетинг;
– управління персоналом та економіка праці.
• Обліково-економічний:
– облік і аудит.
• Фінансово-економічний:
– фінанси і кредит.
• Кредитно-економічний:
– фінанси і кредит (спеціалізація «Банківська справа»).
• Економіки аграрно-промислового комплексу:
- облік і аудит (спеціалізація «Облік і аудит в АПК»);
– економіка підприємства (спеціалізація «Економіка агропромислових формувань»).
• Інформаційних систем і технологій:
– економічна кібернетика;
– прикладна статистика;
– комп'ютерні науки.

Структурні підрозділи КНЕУ:
• Центр магістерської підготовки;
• Центр післядипломної освіти;
• Відділення довузівської підготовки;
• Науково-освітній центр інтенсивного навчання іноземних та українських мов «Інтенсив»;
• Центр зв'язків із роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива»;
• Науково-дослідний інститут економічного розвитку.

Міжнародні зв'язки. Вища освіта і наука значною мірою сприяють відтворенню інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, розвитку духовної культури кожного народу, є запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні будь-якої країни. Тому даним з важливих напрямків роботи Університету є розвиток міжнародних зв'язків та співробітництво з зарубіжними університетами в рамках різних наукових і освітніх програм. Університет активно співпрацює з ВНЗ і міжнародними організаціями Австрії, Великобританії, Канади, Німеччини, Польщі, США, Туреччини, Франції, Нідерландів, Китаю, Росії, Білорусі та з акредитованими в Україні посольствами багатьох зарубіжних країн. Станом на 01.09.2009 р. укладено 36 двосторонніх довготермінових угод на взаємовигідних умовах.

Важливі деталі

Найменування

Інформація

Назва

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Місто

Київ

Форма навчання

денна, заочна, за держзамовленням і на контрактній основі.

Статус


Тип


Акредитація

IV рівня

Ліцензія

АВ №443672 від 26.05.2009 р

Приналежність


Керевник


Адреса

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.

Телефони

(044) 371-62-05, 456-31-62

Факс


Web-сайт

www.kneu.kiev.ua

Е-mail

document@kneu.kiev.ua

Дата заснування

1906 р.

Військова кафедра

Відстрочення від армії


Гуртожиток


Яка оплата за гуртожиток


Диплом державногозразка


Інші дипломита сертифікати


Який був конкурс в минулому році


Чи можливо подати документи на декілька спеціальностей одночасно


Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно


Яким чином враховуються результати зовнішнього тестування


Чи є співбесіда


Чи є обов’язкове направлення студентів після закінчення вузу


З якими фірмами вуз співпрацює на предмет працевлаштування випускників


Чи можна отримати в вузі другу вищу освіту


Чи можна в процесі навчання перейти з платної форми на безоплатну


Скільки коштує друга вища освіта


Чи є якісь пільги, для кого


Які іноземні мови вивчаються в вузі(голосов: 36734)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: