фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Університет «Крок»

krok
krok

Університет "Крок"


03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32

Тел.: (044) 455-57-57, 455-57-07
E-mail: krok@krok.edu.ua;
www.krok.edu.ua

крок
Ректор Університету –
кандидат економічних наук
С.М. Лаптєв

Рік створення - 1992

Університет "КРОК" - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців за напрямами:

– "Фінанси і кредит"
– "Економіка підприємства"
– "Облік і аудит"
– "Маркетинг"
– "Міжнародна економіка"
– "Менеджмент"
– "Міжнародна інформація"
– "Психологія"
– "Право"
– "Комп'ютерні науки"

Навчання проходить за денною і заочною формами. Випускники отримують державні дипломи освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

"КРОК" - перший вищий навчальний заклад України ІV рівня акредитації, який впровадив систему управління якістю - Total Quality Management (TQM) і отримав Сертифікат Національного органу України з сертифікації згідно з системою сертифікації УкрСЕПРО, який підтверджує відповідність якості навчання вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).

До складу Університету входять 5 факультетів (юридичний, економіки та підприємництва, міжнародних відносин, додипломної освіти і заочного навчання), два коледжі, три навчально-наукові інститути, науково-дослідний інститут.

Коледж економіки, права та інформаційних технологій - структурний підрозділ Університету "КРОК" - готує фахівців на базі 9-11 класів за спеціальностями:

–"Економіка підприємства";
–"Фінанси і кредит";
–"Бухгалтерський облік";
–"Правознавство";
–"Комерційна діяльність";
–"Маркетингова діяльність";
–"Обслуговування програмних систем і комплексів";
–"Розробка програмного забезпечення".

На базі спеціальності "Фінанси і кредит" діє програма "КЕПІТ-Ексклюзив", студенти якої поглиблено вивчають англійську, а на старших курсах передбачено викладання для них декількох дисциплін цією мовою.

Київський коледж нерухомості заснований у 1998 році. У 2010-му він увійшов до складу корпорації "КРОК". Коледж здійснює підготовку (на базі 9-11 класів) за такими спеціальностями:

–"Оціночна діяльність";
–"Фінанси і кредит";
–"Маркетингова діяльність".

Випускники коледжів отримують державні дипломи освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" і мають можливість продовжити навчання (за відповідним напрямом) в Університеті "КРОК" з ІІІ курсу.

Термін навчання в коледжах становить 2-4 роки (залежно від вибраного напряму і попереднього рівня освіти).

Один із підрозділів Університету - факультет додипломної освіти - пропонує підготовчі курси: стаціонарні, суботні і заочні. Учням 11 класів середніх шкіл, професійних ліцеїв, студентам технікумів, коледжів і випускникам минулих років курси допоможуть якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), а дев'ятикласникам - до вступу в коледж.

На стаціонарних підготовчих курсах заняття проходять 2-3 рази на тиждень у будні з 16.00 до 18.50. Суботні підготовчі курси створені для жителів приміської зони Києва, а також киян, які вчаться в ліцеях і гімназіях з додатковим факультативним навантаженням в робочі дні. Скористатися суботніми курсами для підготовки до ЗНО можуть випускники шкіл минулих років, які працюють протягом тижня. Групи слухачів займаються за програмою стаціонарних курсів щосуботи з 9.00 до 15.00.

Майбутніх економістів, менеджерів, юристів, фахівців з міжнародних відносин та ін. на курсах підготовки до ЗНО навчають українській мові, українській літературі (обов'язкові предмети), а також історії України, математиці, географії, англійській мові, біології, фізиці (два предмети із списку на вибір). Учні 9 класів вивчають українську і англійську мови, а також ще два предмети залежно від вибраного напряму підготовки.

Слухачі стаціонарних і суботніх підготовчих курсів забезпечуються навчально-методичними матеріалами, користуються бібліотекою і комп'ютерними класами Університету.

Заочні підготовчі курси організовані для тих, хто проживає далеко від Києва. Слухачам пропонується виконання контрольних робіт з предметів професійної підготовки.

Університет має розгалужену мережу філій і представництв в різних регіонах України: Дніпропетровськ, Вінниця, Володимир-Волинський, Миколаїв, Луганськ, Ізмаїл, Керч, Кіровоград, Обухів, Ромни, Бровари, Херсон, Тернопіль, Біла Церква, Житомир.
В Університеті «КРОК» постійно працюють над розробкою і впровадженням спеціалізованих навчальних програм, які були б цікаві і корисні студентам.

Програма "КРОК-Лідер" надає можливість одночасно навчатися за двома напрямами підготовки - "Фінанси і кредит" і "Право" і, відповідно, отримувати два дипломи.

Для студентів факультету міжнародних відносин розроблена програма "КРОК-Ексклюзив" (напрям підготовки "Міжнародна економіка"). Навчання за цією програмою передбачає роботу в невеликих групах, застосування авторських програм і індивідуальних методик викладання. З I курсу частина дисциплін читається англійською мовою. Також на I курсі починається вивчення німецької мови. Третя іноземна мова пропонується слухачам на вибір і може вивчатися факультативно.

Випускники програми "КЕПІТ-Ексклюзив" (Коледж економіки, права та інформаційних технологій) можуть продовжити навчання в Університеті за програмою "КРОК-Ексклюзив" з III курсу.

В Університеті викладають відомі в Україні та за її межами академіки, професори, доктори і кандидати наук, фахівці-практики. Для викладання ексклюзивних спецкурсів запрошуються провідні фахівці європейських ВНЗ.

Студенти факультету міжнародних відносин можуть стати учасниками Україно-австрійської програми з експортноорієнтованого менеджменту. Навчання організоване згідно з вимогами Університету прикладних наук IMC (м. Кремс, Австрія). Частину занять проводять викладачі австрійського університету. Навчання на 70% здійснюється англійською мовою. Програма передбачає розширену практичну підготовку. Кращі студенти запрошуються до Австрії для проходження стажування.

Випускники програми разом з українським державним дипломом отримують диплом Університету прикладних наук IMC.

Для студентів факультетів економіки та підприємництва і міжнародних відносин пропонується програма "Подвійний диплом". Учасники цього проекту по закінченню навчання отримують український державний диплом і диплом бакалавра нідерландського університету. Підготовка фахівців з цієї програми враховує вимоги ринку праці в Європейському Союзі.
Також "КРОК" активно співпрацює з Вищою школою бізнесу (м. Новий Сонч, Польща).

Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти , що входить до складу Університету "КРОК", надає можливість здобути другу вищу освіту за напрямами: "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Логістика", "Економіка підприємства", "Міжнародна економіка", "Банківська справа", "Фінанси", "Маркетинг", "Облік і аудит". За програмами перепідготовки можуть вчитися громадяни України, які вже мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра). Термін навчання – 2,5 року.

Маючи базову або повну вищу освіту, в Інституті впродовж 1-2 років можна отримати диплом магістра за однією з таких спеціальностей: "Бізнес-адміністрування", "Адміністративний менеджмент", "Інтелектуальна власність", "Якість, стандартизація та сертифікація", "Педагогіка вищої школи", "Управління навчальним закладом", "Управління проектами", "Управління інноваційною діяльністю".

Інститут об'єднав науковців, фахівців-практиків, які розробляють і впроваджують освітні проекти в різних галузях діяльності. Запропоновані форми навчання дозволяють здобути освіту, обираючи найбільш зручний графік занять (у вихідні дні, у будні увечері, під час тижневих сесій).

Юридичний факультет Університету пропонує здобути другу вищу освіту за фахом "Правознавство". Термін навчання - 3,5 року. Випускники отримують диплом спеціаліста.

У Навчально-науковому інституті менеджменту безпеки Університету "КРОК" здійснюється курсова підготовка ("Організація безпеки підприємств") і підвищення кваліфікації ("Управління безпекою").

За заявками підприємств і установ проводяться тренінги і семінари, що стосуються проблем безпеки. Інститут першим в Україні почав підготовку магістрів за спеціальністю "Управління фінансово-економічною безпекою". Термін навчання - 1,5-2 роки.
Навчально-науковий інститут інформаційних і комунікаційних технологій Університету "КРОК" проводить підготовку студентів за напрямом "Комп'ютерні науки".

В Університеті діють дві спеціалізовані вчені ради : Д 26.130.01 з правом прийняття до розгляду і проведення захистів дисертацій на отримання наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності і 21.04.01 - економічна безпека держави; К 26.130.02 з правом прийняття до розгляду і проведення захистів на отримання наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальностями 19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія і 19.00.06 - юридична психологія.

Відділ аспірантури здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за економічними, юридичними, психологічними і управлінськими спеціальностями.

Особлива увага в Університеті приділяється практичній підготовці студентів. Центр розвитку кар'єри, який діє в навчальному закладі, допомагає в пошуку роботи і організовує "Дні кар'єри". Двічі на рік до Університету запрошуються роботодавці - представники бізнесу і банківських структур, страхових компаній, комерційних фірм, державних підприємств, організацій, зацікавлених у випускниках Університету. Студенти можуть зустрітися з роботодавцями і розглянути можливі варіанти працевлаштування.

Аналіз навчальних програм провідних ВНЗ Європи і Америки допоміг виділити і впровадити в Університеті дві найбільш гнучкі форми заочного навчання: недільна і тижнева, що дозволяє ідеально поєднувати роботу і навчання. Значна частина студентів віддає перевагу інтенсивним тижневим лекційним заняттям (три тижневі сесії впродовж семестру). Студенти з повною зайнятістю відвідують лекції у вихідний день - неділю (заняття проходять в першій половині дня), решта часу приділяється виконанню тестових завдань і самостійній підготовці.

Консультації з викладачами проводяться за гнучким графіком.
До послуг студентів - обладнані сучасною технікою комп'ютерні класи, поліграфічний центр, навчально-наукова бібліотека, читальний зал, культурний центр, спортивна і тренажерна зали, фітнес-клуб, їдальня, кафе.
В Університеті працює консультаційний відділ приймальної комісії, де кожен відвідувач може отримати інформацію стосовно умов вступу, спеціальності, зручної форми навчання.

крок

Важливі деталі

Найменування

Інформація

Назва

Університет "КРОК"

Місто

Київ

Форма навчання

- денна;

- заочна

Статус

недержавний

Тип

Вищий навчальний заклад

Акредитація

IV

Ліцензія

ліцензія МОН України, серія АГ №58601 від14.12.2011 р.

Приналежність


Керівник

С.М. Лаптєв

Адреса

03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32

Телефони

(44) 455-57-57, 455-57-07

Факс

(44) 455-57-57

Web-сайт

www.krok.edu.ua

Е-mail

krok@krok.edu.ua

Дата заснування

1992

Військова кафедра

+

Відстрочка від армії

Надається

Гуртожиток

2 гуртожитки

Яка плата за гуртожиток

500-600 грн./міс. (2010/2011 навчальний рік)

Диплом держзразка

+

Інші дипломи і сертифікати

дипломи австрійського, нідерландського університетів (для учасників спільних програм)

Чи можливо подати документи на декілька спеціальностей одночасно

так (відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, і чинного законодавства у сфері освіти)

Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно

так (відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів і чинного законодавства у сфері освіти). Крім того, в Університеті є спеціалізовані програми, які дозволяють одночасно навчатися за двома напрямами підготовки

Яким чином враховуються результати зовнішнього тестування

відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, і чинного законодавства у сфері освіти

Чи є співбесіда

у випадках, передбачених умовами прийому до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, відповідно до чинного законодавства України

Чи є обов'язкове направлення студентів після закінчення ВНЗ

немає, але в період навчання у ВНЗ студенти можуть скористатися послугами Центру розвитку кар'єри. Для них проводять зустрічі з працедавцями (Дні кар'єри)

Чи можна отримати у ВНЗ другу вищу освіту

Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК» пропонує програми перепідготовки за такими напрямами: "Облік і аудит", "Фінанси", "Банківська справа", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Логістика", "Міжнародна економіка". Юридичний факультет здійснює перепідготовку фахівців за спеціальністю «Правознавство»

Чи можна в процесі навчання перейти з платної форми на безоплатну

ні (в Університеті є тільки платна форма навчання)

Скільки коштує друга вища освіта


Чи є якісь пільги, для кого

згідно з чинним законодавством України. Розроблена система знижок в оплаті за навчання

Які іноземні мови вивчаються у ВНЗ

англійська, німецька, французька, іспанська, італійська та ін.

Чи є стажування за кордоном (або навчання за обміном)

є (у рамках співпраці Університету "КРОК" з іноземними ВНЗ)

Скільки коштує навчання

денна форма - 4900-6400 грн./семестр;

заочна форма - 2500-2800 грн./семестр

(станом на грудень 2010 року)

Матеріально-технічна база

до послуг студентів: обладнані сучасною технікою комп'ютерні класи, поліграфічний центр, навчально-наукова бібліотека, читальний зал, культурний центр, спортивна і тренажерна зали, фітнес-клуб, їдальня, затишне кафе.

В Університеті працює консультаційний відділ приймальної комісії, де кожен відвідувач може отримати інформацію стосовно умов вступу, спеціальності, зручної форми навчання
(голосов: 16875)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: