фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Національний університет біоресурсів і природокористування України (Національний аграрний університет)

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(Національний аграрний університет)
 
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15.
Телефони     (44) 527-82-33; 258-42-63
Web-сайт     http://nubip.edu.ua/
E-mail     rectorat@nauu.kiev.ua

alt

Ректор - доктор біологічних наук,
професор, академік Національної академії наук України
і Української академії аграрних наук,
заслужений діяч науки і техніки,
Герой України,
Мельничук Дмитро Олексійович

Національний університет біоресурсів і природокористування України заснований у 1898 р. і є одним із провідних вищих навчальних закладів України ІV рівня акредитації.
Ліцензія АВ №395867 від 24.07.2008 р.

У структурі університету: Київський територіальний центр:
•12 навчально-науковихінститутів: природничо-гуманітарний; рослинництва та ґрунто-знавства; тваринництва та водних біоресурсів; охорони природи і біотехнологій; ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва; бізнесу; технічний; енергетики і автоматики; лісового і садово-паркового господарства; земельних ресурсів і правознавства; післядипломної освіти; якості, безпеки, стандартизації і сертифікації технологій і продукції (планується відкриття);
•10 науково-дослідних інститутів (агротехнологій таякості продукції рослинництва; технологіїта якості продукції тваринництва та рибництва; здоров'я тварин; економіки і менеджменту агропромислового виробництва; техніки і технологій; лісівництва та декоративного садівництва; екобіотехнологій та біотехніки; правового регулюваннямайнових і земельних відносин; державного регулювання та дорадчої діяльностів АПК; УкрНДІ сільськогосподарськоїрадіології);
•Українська лабораторіяякості і безпеки продукції АПК;
•39 навчально-наукових центрів;
•21 факультет;
•129 кафедр.

Відокремлені підрозділи: Південний філіал «Кримський агротехнологічний університет»; Бережанський та Ніжинськийагротехнічні інститути; Бобровицький економіки та менеджменту ім. О. Майнової, Ірпінський економічний, Немішаївськийагротехнологічний, Заліщицький державний аграрний ім. Є. Храпливого, Боярський екології і природних ресурсів, Мукачівський аграрний, Прибрежненський аграрний, Кримський агропромисловий коледж; Кримський гідромеліорації та механізації сільського господарства та Бахчисарайський будівельний технікуми та інші навчально-наукові виробничі підрозділи.

Університет готує:
молодших спеціалістів з 27 спеціальностей;
бакалаврів з 26 напрямів підготовки: агрономія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; біотехнологія; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; харчові технології та інженерія; водні біоресурси та аквакультура; ветеринарна медицина; геодезія, картографія та землеустрій; право; соціальна педагогіка; лісове і садово-паркове господарство; деревооброблювальні технології; процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі; машинобудування; транспортні технології (за видами транспорту); електротехніка та електротехнології; автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; комп'ютерні науки; економіка підприємства; облік і аудит; фінанси і кредит; економічна кібернетика; маркетинг; менеджмент; філологія (переклад);
магістрів з 39 спеціальностей: агрономія, агрохімія і ґрунтознавство; захист рослин; плодоовочівництво і виноградарство; селекція і генетика сільськогосподарських культур; екологія та охорона навколишнього середовища; екобіотехнологія; правознавство; землевпорядкування та кадастр; технологія виробництва і переробкипродукції тваринництва; технологія зберігання, консервування тапереробки м'яса; технологія зберігання, консервування та переробки риби і морепродуктів; водні біоресурси; лісове господарство; технологія деревообробки; садовопар-кове господарство; механізація сільськогогосподарства; організація і регулювання дорожнього руху; організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт); машини та обладнаннясільськогосподарського виробництва; обладнання лісового комплексу; енергетикасільськогосподарського виробництва;електрифікація і автоматизація сільськогогосподарства; автоматизоване управліннятехнологічними процесами; електротехнічні системи електроспоживання; економіка підприємства; облік і аудит; оподаткування; фінанси; економічна кібернетика; маркетинг; менеджмент організацій;менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; соціальна педагогіка; ветеринарнамедицина; якість, стандартизація та сертифікація; педагогіка вищої школи; адміністративний менеджмент; державна служба;
підготовка та перепідготовка фахівців з наданням другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та«спеціаліст» за акредитованими напрямами;
кандидатів наук з 67 спеціальностей;
докторів наук з 64 спеціальностей.
За напрямами підготовки «Агрономія»,«Біотехнологія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»,«Лісове і садово-паркове господарство», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Менеджмент», «Ветеринарна медицина» підготовка фахівців в окремих групах здійснюється з викладанням ряду дисциплін англійською мовою.
Професорсько-викладацький склад: на кафедрах університетупрацює понад 3 тис. науково-педагогічних працівників.

Матеріально-технічна база: 13 навчальних корпусів і гуртожитків, навчальний корпус у с. Новосілки, навчально-лабораторнікомплекси у ряді науково-дослідних інститутів Української академії аграрних наук, 3 навчально-дослідні станції, 7 навчально-дослідних господарств (загальна площа земельних угідь – понад 35 тис. га), бібліотека (близько 1 млн примірників).

Важливі деталі

Найменування


Інформація

Назва

Національний університет біоресурсів і природокористування України (Національний аграрний університет)

Місто

м. Київ

Форма навчання

денна,заочна

Статус

національний

Тип

Університет

Акредитація

є одним із провідних вищих навчальних закладів України ІV рівня акредитації

Ліцензія

Ліцензія АВ №395867 від 24.07.2008 р.

Приналежність

Міністерство освіти і науки України

Керівник

Ректор – доктор біологічних наук,
професор, академік Національної академії
наук України і Української академії аграрних
наук, заслужений діяч науки і техніки,
Герой України
Мельничук Дмитро Олексійович

Адреса

03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15.

Телефони

(44) 527-82-33; 258-42-63

Факс


Web-сайт

http://nubip.edu.ua/

Е-mail

rectorat@nauu.kiev.ua

Дата заснування

1898 р.

Військова кафедра

є

Відстрочення від армії

так

Гуртожиток

є

Яка оплата за гуртожиток


Диплом державного зразка


Інші дипломита сертифікати


Який був конкурс в минулому році


Чи можливо подати документи на декілька спеціальностей одночасно


Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно

ні


Яким чином враховуються результати зовнішнього тестування


Чи є співбесіда


Чи є обов’язкове направлення студентів після закінчення вузу

ні

З якими фірмами вуз співпрацює на предмет працевлаштування випускників


Чи можна отримати в вузі другу вищу освіту


Чи можна в процесі навчання перейти з платної форми на безоплатну

так

Скільки коштує друга вища освіта


Чи є якісь пільги, для кого


Які іноземні мови вивчаються в вузі(голосов: 21231)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: