Популярные товары

knopka
  Гильдия Лидеров образования

knopka
  Образовательный взрыв
  
knopka
  Школьный форум

knopka  Идеальные уроки-кейсы

 knopka Уроки личностного роста

 knopka Видеоуроки

 knopka Модные уроки

knopka  Уроки 3D 

knopka
  Уроки-нанотехнологии 

knopka
  Конспекты уроков


8 марта handmade подарки PROF CAMP Еда школа ЗНО абитуриенты американские школ бесплатные уроки бизнес биология видеоуроки скачать внт выбор профессии документы для ВУЗа документы для абитуриента документы для поступающих в ВУЗы игры идеальные уроки идеальные уроки-кейсы изобретения интересные занятия в школе искусство история как быстро выучить уроки как выбрать подарок на 8 марта как выбрать профессию как легко учить уроки как сдать ЗНО коммуникация личностный рост лучшие школы Украины модернизация школ наука независимое оценивание в Украине независимое тестирование новая система обучения новости школьные новые методы обучения новые правила ЗНО новые тенденции в образовании: новый букварь образование детей обучение в современной школе одаренные школьни опыты в лаборатории опыты в школе организация школ питание планшеты планшеты вместо тетрадей подготовка к урокам практика в школе практические опыты по биологии природа программы обучения школьников прогресс идеальные уроки-кейсы професиия путешествия растения реформа обучения реформы в учебе реформы в школе реформы образования саморазвитие смс-поздравления современные школы спорт способные ученики сценарій до дня валентина тестирование тестирование ЗНО тесты тесты ЗНО традиции уроки онлайн уроки онлайн скачать уроки химии уроки чувств учеба в школе учебники школы учителя школы футбол хобби что в школе происходит школа школа онлайн школы США школьная школьная еда школьная жизнь школьная лаборатория школьная реформа школьники школьное образование школьное обучение школьные уроки школьный переполох эгэ электронные учебники электронные учебники в школах


Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)


Слава Соломка Слава Соломка дарит часы


Получить подарок


выпускные платья Подбери себе выпускное платье, стань королевой вечера!
Выбрать платье


  Мечтаешь стать дизайнером? Пройди онлайн тест и узнай, есть ли у тебя талант!


інші питання та відповіді на ТЕСТУВАННЯ 2009
Знати: загальні ознаки форм розмноження прокаріотичних і еукаріотичних організмів (водоростей, вищих спорових і насінних рослин, представників підцарства Найпростіші і підцарства Багатоклітинні (типи Кишковопорожнинні, Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, Хордові); будову і функції органів статевої системи людини, інших тварин, рослин; основи нестатевого і статевого розмноження; запліднення; ознаки прямого і непрямого розвитку багатоклітинних тварин; періоди онтогенезу у хребетних тварин і людини: ембріогенез і постембріональний розвиток (ріст, статеве дозрівання, старіння і смерть організмів), основні життєві цикли в рослин і тварин.
Розуміти: особливості нестатевого і вегетативного розмноження; будови і функції репродуктивних систем рослин і тварин; розвитку і будови статевих клітин в організмів різних відділів і типів; різних способів запилення в рослин і форми запліднення в різних груп організмів; етапів онтогенезу в рослин і тварин; механізмів росту (значення спадковості і соціальних чинників), статевого дозрівання; старіння (на прикладі людини); причини, що зумовлюють вади розвитку.
Застосовувати
знання для:
-    визначення значення регенерації у рослин і тварин; впливу генотипу та чинників зовнішнього середовища на розвиток організмів; можливості
корекції вад розвитку людини (медико-генетичні консультації), планування родини; профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, зокрема СНІДу; принципів контрацепції; профілактики отруєнь і захворювань при вживанні деяких насінин і плодів, умов проростання насіння; негативних чинників, що впливають на онтогенез людини;
-    розпізнання за будовою квітки способу запилення, різних типів плодів і способів їхнього поширення;
-   
обґрунтування прийомів вирощування культурних рослин і розведення свійських тварин;
-    використання різних способів вегетативного розмноження рослин у господарстві людини.
Аналізувати та синтезувати
знання для:
-    визначення наслідків подвійного запліднення у покритонасінних рослин; причин сезонних змін у житті рослин і тварин; ролі генотипу і фенотипу у процесах росту (на прикладі людини); біологічного значення статевого і нестатевого розмноження; прямого і непрямого розвитку у тварин, чергування поколінь у життєвому циклі організмів; принципів застосування ембріотехнологій (штучне запліднення і вирощування ембріонів, виправлення спадкових вад розвитку);
-    вирізнення різних способів вегетативного розмноження рослин і тварин; типів росту та його регуляцію в організмів різних царств;
-    ідентифікування різноманіття життєвих циклів у рослин та тварин;
-    порівняння можливостей і механізмів регенерації організму у рослин і тварин;
-    оцінювання можливостей і небезпеки клонування організмів.

1.Визначте фазу мейозу, під час якої відбувається кон\'югація хромосом:
А. профаза І;
Б. профаза II;
В. анафаза І;
Г. анафаза II.

2.Визначте, в якій зоні сім\'яників вібувається мейоз під час сперматогенезу:
А. розмноження;
Б. формування;
В. дозрівання;
Г. росту.

3.Поясніть, за якого
процесу поєднуються спадкові ознаки батьків при статевому
розмноженні:
А. гаструляція;
Б. дробіння;
В. органогенез;
Г. запліднення.

4.Виберіть приклади статевого розмноження:
А. партеногенез у деяких ящірок;
Б. нерест у риб;
В. поділ амеби звичайної;
Г. регенерація у дощового черв\'яка.

5.Визначте стадії оогенезу:
А. розмноження;
Б. формування;
В. дозрівання;
Г. росту.

6.Поясніть, чому внаслідок гаметогенезу утворюються гамети з гаплоїдним набором
хромосом:
А. відбувається редукція кількості хромосом на стадії розмноження;
Б. відбувається редукція кількості хромосом на стадії дозрівання;
В. відбувається редукція кількості хромосом на стадії формування;
Г. відбувається редукція кількості хромосом на стадії росту.

7.Прочитайте
текст і виберіть варіант відповіді» в якому слова розташовані в
тому порядку, в якому їх треба вписати у вільні місця в цьому
тексті.
Під час кон\'югації бактерії за умови тимчасового контакту двох клітин
обмінюються фрагментами своїх молекул____. У деяких зелених і діатомових
водоростей зливається вміст двох подібних безджгутикових____. В інфу-
зорій кон\'югація - це____процес. мінливості, Біологічне значення кон\'югації
полягає в обміні спадковим матеріалом між особинами, що сприяє Виберіть правильну відповідь:
А. РНК, клітин, статевий, комбінативній;
Б. РНК, клітин, статевий, мутаційній;
В. ДНК, клітин, статевий, мутаційній;
Г. ДНК, клітин, статевий, комбінативній.

8. Проаналізуйте наведені на малюнку 40 схеми мітозу і мейозу і визначте:
А. мітоз показано на схемі А;
Б. під час мітозу відбувається два поділи;
В. реплікація хромосом відбувається перед мітозом;
Г. реплікація хромосом відбувається перед мейозом II.
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)


9.Роздивіться малюнок 41 і визначте, які організми розвиваються з повним перетво-
ренням.
alt
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)

Виберіть правильну
відповідь:
А. 1, 2;
Б  2, 3;
В.  3,1;
Г.  4, 3.

10.Зіставте поняття, зазначені у лівому стовбці з відповідними визначеннями у правому:
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)

alt


11.Підберіть визначення для поняття « бластоцель »:
А. первинна порожнина тіла (порожнина всередині бластули);
Б. одношаровий багатоклітинний зародок;
В. початкова стадія розвитку зародка;
Г. двошаровий зародок.

12.Поясніть
поняття «ембріональна індукція»:
А. процес виникнення і формування структурних і функціональних відмінностей між
окремими клітинами і частинами зародку;
Б. етап ембріогенезу, коли закладаються осьові органи;
В. стадія органогенезу, коли з\'являється зачаток нервової системи;
Г. явище, за якого під час ембріогенезу один зачаток впливає на інший, визначаючи
шлях його розвитку.

13.Поясніть, що відбувається під час диференціювання клітин багатоклітинного ор-
ганізму:
А. клітини втрачають значну частину своєї спадкової інформації;
Б. у кожній клітині відбувається експресія тільки одного гену в одиницю часу;
В. тільки частина генів у клітині експресується в один і той самий час;
Г. клітини набувають нову спадкову інформацію.

14.Виберіть правильну
відповідь щодо характеристики мейозу:
А. кон\'югація хромосом відбувається у метафазі П;
Б. кросинговер відбувається в профазі І;
В. гомологічні хромосоми утворюють пари в профазі П;
Г. сестринські хроматиди розходяться в анафазі.

15.Вкажіть, якій набір хромосом міститься в клітині первинного ендосперму У
насінині сосни:
А. гаплоїдний;
Б. диплоїдиий;
Ц триплоідний; І поліплоїдний.

16.Розгляньте малюнок 42 і визначте, якому
класу хребетних властивий такий тип розвитку:

А. амфібії;
Б. ссавці;
В. птахи;
Г. рептилії.
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)


17.Визначте чинник, який є обмежувальним
у розмноженні спорових рослин:
А. повітря;
Б. ґрунт;
В. вода;
Г. світло.
18.Поясніть, куди треба звертатися майбутнім батькам, які хочуть знати каріотип
ще ненародженої дитини:
А. у клінічну лабораторію;
Б. в ендокринологічну лабораторію;
В. у медико-генетичну консультацію;
Г. у лікарню.

19.Поясніть методи, які уможливлюють появу дитини в родині, в якій вагітність жінки
неможлива з різних причин:
А. штучне запліднення;
Б. запліднення у «пробірці»;
В. штучне вирощування ембріону людини до стадії бластоцисти і перенесення в матку;
Г. штучне вирощування зародка людини до 9 місяців.

20.Виберіть на малюнку 43 добу, в яку починаються наступні фази менструального
циклу:

А. менструація;
Б. проліферативна фаза;
В. секреторна фаза;
Г. овуляція.
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)


21.Визначте, користуючись малюнком 43, в який час менструального циклу у
жінок може на 0,5 °С підвищуватися температура тіла:
А. менструація;
Б. проліферативна фаза;
В. секреторна фаза;
Ц овуляція.

22.Виберіть правильне
твердження:
А. нестатеве розмноження завжди приводить до утворення генетично іден-тичних потомків;
Б. унаслідок мейозу завжди утворюються гаплоїдні клітини, а мітозу - дип-лоїдні клітини;
В. гамети завжди утворюються вна-
слідок мітозу;
Г. гамети завжди гаплоїдні.


25.03.2009


Понравилась статья? Поделись с друзьями: