Популярные товары

knopka
  Гильдия Лидеров образования

knopka
  Образовательный взрыв
  
knopka
  Школьный форум

knopka  Идеальные уроки-кейсы

 knopka Уроки личностного роста

 knopka Видеоуроки

 knopka Модные уроки

knopka  Уроки 3D 

knopka
  Уроки-нанотехнологии 

knopka
  Конспекты уроков


8 марта PROF CAMP ВНО ВНО 2015 Еда школа ЗНО ЗНО в Украине американские школ бесплатные уроки бизнес биология видеоуроки скачать выбор профессии документы для ВУЗа документы для абитуриента документы для поступающих в ВУЗы жизнь школьников игры идеальные уроки идеальные уроки-кейсы изобретения интересные занятия в школе искусство история как быстро выучить уроки как выбрать подарок на 8 марта как выбрать профессию как выучить правила правописания как сдать ЗНО коммуникация личностный рост лучшие школы Украины математика наука независимое оценивание в Украине независимое тестирование новая система обучения новые методы обучения новые правила ЗНО новые тенденции в образовании: новый букварь образование в Украине образование детей обучение в современной школе одаренные школьни опыты в лаборатории опыты в школе питание планшеты планшеты вместо тетрадей подготовка к урокам подготовка к школе практические опыты по биологии природа программы обучения школьников прогресс идеальные уроки-кейсы професиия путешествия реформа обучения реформы в учебе реформы в школе реформы образования саморазвитие современные школы спорт способные ученики сценарій до дня валентина сценарій до дня закоханих тестирование тестирование ЗНО тесты тесты ЗНО традиции уроки онлайн уроки онлайн скачать уроки химии уроки чувств учеба в школе учебники школы ученики учителя школы футбол хобби что в школе происходит школа школа он лайн школа онлайн школьная школьная еда школьная жизнь школьная лаборатория школьники школьное образование школьное обучение школьные уроки школьные учебники школьный переполох эгэ электронные учебники электронные учебники в школах


Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)


Слава Соломка Слава Соломка дарит часы


Получить подарок


выпускные платья Подбери себе выпускное платье, стань королевой вечера!
Выбрать платье


  Мечтаешь стать дизайнером? Пройди онлайн тест и узнай, есть ли у тебя талант!


інші питання та відповіді на ТЕСТУВАННЯ 2009
Знати: загальні ознаки форм розмноження прокаріотичних і еукаріотичних організмів (водоростей, вищих спорових і насінних рослин, представників підцарства Найпростіші і підцарства Багатоклітинні (типи Кишковопорожнинні, Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, Хордові); будову і функції органів статевої системи людини, інших тварин, рослин; основи нестатевого і статевого розмноження; запліднення; ознаки прямого і непрямого розвитку багатоклітинних тварин; періоди онтогенезу у хребетних тварин і людини: ембріогенез і постембріональний розвиток (ріст, статеве дозрівання, старіння і смерть організмів), основні життєві цикли в рослин і тварин.
Розуміти: особливості нестатевого і вегетативного розмноження; будови і функції репродуктивних систем рослин і тварин; розвитку і будови статевих клітин в організмів різних відділів і типів; різних способів запилення в рослин і форми запліднення в різних груп організмів; етапів онтогенезу в рослин і тварин; механізмів росту (значення спадковості і соціальних чинників), статевого дозрівання; старіння (на прикладі людини); причини, що зумовлюють вади розвитку.
Застосовувати
знання для:
-    визначення значення регенерації у рослин і тварин; впливу генотипу та чинників зовнішнього середовища на розвиток організмів; можливості
корекції вад розвитку людини (медико-генетичні консультації), планування родини; профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, зокрема СНІДу; принципів контрацепції; профілактики отруєнь і захворювань при вживанні деяких насінин і плодів, умов проростання насіння; негативних чинників, що впливають на онтогенез людини;
-    розпізнання за будовою квітки способу запилення, різних типів плодів і способів їхнього поширення;
-   
обґрунтування прийомів вирощування культурних рослин і розведення свійських тварин;
-    використання різних способів вегетативного розмноження рослин у господарстві людини.
Аналізувати та синтезувати
знання для:
-    визначення наслідків подвійного запліднення у покритонасінних рослин; причин сезонних змін у житті рослин і тварин; ролі генотипу і фенотипу у процесах росту (на прикладі людини); біологічного значення статевого і нестатевого розмноження; прямого і непрямого розвитку у тварин, чергування поколінь у життєвому циклі організмів; принципів застосування ембріотехнологій (штучне запліднення і вирощування ембріонів, виправлення спадкових вад розвитку);
-    вирізнення різних способів вегетативного розмноження рослин і тварин; типів росту та його регуляцію в організмів різних царств;
-    ідентифікування різноманіття життєвих циклів у рослин та тварин;
-    порівняння можливостей і механізмів регенерації організму у рослин і тварин;
-    оцінювання можливостей і небезпеки клонування організмів.

1.Визначте фазу мейозу, під час якої відбувається кон\'югація хромосом:
А. профаза І;
Б. профаза II;
В. анафаза І;
Г. анафаза II.

2.Визначте, в якій зоні сім\'яників вібувається мейоз під час сперматогенезу:
А. розмноження;
Б. формування;
В. дозрівання;
Г. росту.

3.Поясніть, за якого
процесу поєднуються спадкові ознаки батьків при статевому
розмноженні:
А. гаструляція;
Б. дробіння;
В. органогенез;
Г. запліднення.

4.Виберіть приклади статевого розмноження:
А. партеногенез у деяких ящірок;
Б. нерест у риб;
В. поділ амеби звичайної;
Г. регенерація у дощового черв\'яка.

5.Визначте стадії оогенезу:
А. розмноження;
Б. формування;
В. дозрівання;
Г. росту.

6.Поясніть, чому внаслідок гаметогенезу утворюються гамети з гаплоїдним набором
хромосом:
А. відбувається редукція кількості хромосом на стадії розмноження;
Б. відбувається редукція кількості хромосом на стадії дозрівання;
В. відбувається редукція кількості хромосом на стадії формування;
Г. відбувається редукція кількості хромосом на стадії росту.

7.Прочитайте
текст і виберіть варіант відповіді» в якому слова розташовані в
тому порядку, в якому їх треба вписати у вільні місця в цьому
тексті.
Під час кон\'югації бактерії за умови тимчасового контакту двох клітин
обмінюються фрагментами своїх молекул____. У деяких зелених і діатомових
водоростей зливається вміст двох подібних безджгутикових____. В інфу-
зорій кон\'югація - це____процес. мінливості, Біологічне значення кон\'югації
полягає в обміні спадковим матеріалом між особинами, що сприяє Виберіть правильну відповідь:
А. РНК, клітин, статевий, комбінативній;
Б. РНК, клітин, статевий, мутаційній;
В. ДНК, клітин, статевий, мутаційній;
Г. ДНК, клітин, статевий, комбінативній.

8. Проаналізуйте наведені на малюнку 40 схеми мітозу і мейозу і визначте:
А. мітоз показано на схемі А;
Б. під час мітозу відбувається два поділи;
В. реплікація хромосом відбувається перед мітозом;
Г. реплікація хромосом відбувається перед мейозом II.
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)


9.Роздивіться малюнок 41 і визначте, які організми розвиваються з повним перетво-
ренням.
alt
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)

Виберіть правильну
відповідь:
А. 1, 2;
Б  2, 3;
В.  3,1;
Г.  4, 3.

10.Зіставте поняття, зазначені у лівому стовбці з відповідними визначеннями у правому:
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)

alt


11.Підберіть визначення для поняття « бластоцель »:
А. первинна порожнина тіла (порожнина всередині бластули);
Б. одношаровий багатоклітинний зародок;
В. початкова стадія розвитку зародка;
Г. двошаровий зародок.

12.Поясніть
поняття «ембріональна індукція»:
А. процес виникнення і формування структурних і функціональних відмінностей між
окремими клітинами і частинами зародку;
Б. етап ембріогенезу, коли закладаються осьові органи;
В. стадія органогенезу, коли з\'являється зачаток нервової системи;
Г. явище, за якого під час ембріогенезу один зачаток впливає на інший, визначаючи
шлях його розвитку.

13.Поясніть, що відбувається під час диференціювання клітин багатоклітинного ор-
ганізму:
А. клітини втрачають значну частину своєї спадкової інформації;
Б. у кожній клітині відбувається експресія тільки одного гену в одиницю часу;
В. тільки частина генів у клітині експресується в один і той самий час;
Г. клітини набувають нову спадкову інформацію.

14.Виберіть правильну
відповідь щодо характеристики мейозу:
А. кон\'югація хромосом відбувається у метафазі П;
Б. кросинговер відбувається в профазі І;
В. гомологічні хромосоми утворюють пари в профазі П;
Г. сестринські хроматиди розходяться в анафазі.

15.Вкажіть, якій набір хромосом міститься в клітині первинного ендосперму У
насінині сосни:
А. гаплоїдний;
Б. диплоїдиий;
Ц триплоідний; І поліплоїдний.

16.Розгляньте малюнок 42 і визначте, якому
класу хребетних властивий такий тип розвитку:

А. амфібії;
Б. ссавці;
В. птахи;
Г. рептилії.
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)


17.Визначте чинник, який є обмежувальним
у розмноженні спорових рослин:
А. повітря;
Б. ґрунт;
В. вода;
Г. світло.
18.Поясніть, куди треба звертатися майбутнім батькам, які хочуть знати каріотип
ще ненародженої дитини:
А. у клінічну лабораторію;
Б. в ендокринологічну лабораторію;
В. у медико-генетичну консультацію;
Г. у лікарню.

19.Поясніть методи, які уможливлюють появу дитини в родині, в якій вагітність жінки
неможлива з різних причин:
А. штучне запліднення;
Б. запліднення у «пробірці»;
В. штучне вирощування ембріону людини до стадії бластоцисти і перенесення в матку;
Г. штучне вирощування зародка людини до 9 місяців.

20.Виберіть на малюнку 43 добу, в яку починаються наступні фази менструального
циклу:

А. менструація;
Б. проліферативна фаза;
В. секреторна фаза;
Г. овуляція.
Індивідуальний розвиток організмів (7 % загальної кількості тестових завдань)


21.Визначте, користуючись малюнком 43, в який час менструального циклу у
жінок може на 0,5 °С підвищуватися температура тіла:
А. менструація;
Б. проліферативна фаза;
В. секреторна фаза;
Ц овуляція.

22.Виберіть правильне
твердження:
А. нестатеве розмноження завжди приводить до утворення генетично іден-тичних потомків;
Б. унаслідок мейозу завжди утворюються гаплоїдні клітини, а мітозу - дип-лоїдні клітини;
В. гамети завжди утворюються вна-
слідок мітозу;
Г. гамети завжди гаплоїдні.


25.03.2009


Понравилась статья? Поделись с друзьями: