Популярные товары

knopka
  Гильдия Лидеров образования

knopka
  Образовательный взрыв
  
knopka
  Школьный форум

knopka  Идеальные уроки-кейсы

 knopka Уроки личностного роста

 knopka Видеоуроки

 knopka Модные уроки

knopka  Уроки 3D 

knopka
  Уроки-нанотехнологии 

knopka
  Конспекты уроков


handmade подарки PROF CAMP ВНО ВНО 2015 Еда школа ЗНО-2014 абитуриенты американские школ бесплатные уроки бизнес видеоуроки скачать внт выбор профессии документы для ВУЗа документы для абитуриента жизнь школьников здоровый образ жизни игры идеальные уроки идеальные уроки-кейсы изобретения интересные уроки искусство история как быстро выучить уроки как выбрать подарок на 8 марта как выучить правила правописания как легко учить уроки как сдать ЗНО коммуникация личностный рост мода модернизация школ наука независимое оценивание в Украине новая система обучения новости школа новости школьные новые методы обучения новые правила ЗНО новые тенденции в образовании: образование в Украине образование в школах США образование детей обучение в современной школе одаренные школьни опыты для школьников организация школ питание планшеты планшеты вместо тетрадей подготовка к школе практика в школе практические опыты по биологии природа программы обучения школьников прогресс идеальные уроки-кейсы професиия путешествия растения реформа обучения реформы в учебе саморазвитие смс-поздравления современные школы спорт способные ученики сценарій до дня закоханих сценарій до дня святого валентина тестирование тестирование ЗНО тесты традиции уроки онлайн уроки онлайн скачать уроки химии уроки чувств учеба в школе учебники школы ученики учителя школы футбол хобби что в школе происходит школа школа онлайн школы США школьная школьная еда школьная передвижная лаборатория школьная реформа школьники школьное образование школьное обучение школьные уроки школьные учебники школьный переполох эгэ электронные учебники электронные учебники в школах


Тканини, органи, системи органів організмів тa їхні функції (8% загальної кількості тестових завдань)


Слава Соломка Слава Соломка дарит часы


Получить подарок


выпускные платья Подбери себе выпускное платье, стань королевой вечера!
Выбрать платье


  Мечтаешь стать дизайнером? Пройди онлайн тест и узнай, есть ли у тебя талант!


Тестування 2009
Знати: загальну характеристику тканин багатоклітинних рослин твірні, покривні, основні, провідні) і тварин (епітеліальні, тканини 
внутрішнього середовища мязові та нервова); складові органів у рослин, грибів і тварин властивості багатоклітинних організмів: відокремленість, живлення, дихання виділення, транспорт речовин, опора, рух, обмін інформацією.
Розуміти:
-будову і функціонування вегетативних органів у покровистих рослин (пагін
стебло, листок, брунька; корінь, типи коренів і корневих систем)
-значення видозмін вегетативних органів у рослин;
-механізми рухів у рослин;
_ особливості будови і функціонування органів і систем органів (травної дихальної кровообігу, видільної, опорно-рухової, покривів) у тварин, які належать до різних.
Застосовувати
знання для:
-оцінки здатності тканин рослин і тварин до регенерації;
-розпізнавання тканин, органів і систем органів рослин і тварин на схемах і малюнках. Аналізувати та синтезувати знання для:
-визначення принципів організації багатоклітинних організмів;
-порівняння можливостей і механізмів регенерації тканин у рослин і тварин; обміну речовин та енергії, передачі інформації у багатоклітинних організмів (рослин, грибів, тварин); форм регуляції функцій у покритонасінних рослин; форм регуляції функцій у багатоклітинних тварин; одноклітинних, колоніальних і багатоклітинних організмів; принципів застосування гістотехнологій (культивування тканин, вирощування окремих органів);
-доведення, що організм - цілісна система.

1. Установіть відповідність між назвою тканини та малюнком 32, на якому вона зображена:
Тканини, органи, системи органів організмів тa їхні функції (8% загальної кількості тестових завдань)

А. епітеліальна;
Б. м\'язова;
В. сполучна;
 Г. кров.
alt

2. Виберіть функції, які може виконувати епітеліальна тканина
А. утворює паренхіму печінки, нирок, легенів;
Б. входить до складу слизових оболонок порожнистих органів;
В. вкриває поверхню тіла багатоклітинних тварин;
Г. утворює судини хребетних тварин.

3.Вкажіть характерні ознаки стовбурових клітин у тварин:
А. відновлюють втрату диференційованих клітин після їхньої загибелі;
Б. утворюються впродовж життя організму;
В. утворюються в ембріональний період розвитку організму;
Г. є тільки для відновлення клітин крові.

4.Поясніть, яка тканина у квіткових рослин забезпечує регенерацію втрачених ними
частин:
А. епідерма;
Б. провідна;
В. основна;
Г. меристема.

5.Зазначте, для якої тканини характерна найбільша кількість позаклітинної
речовини:
А. епітеліальної;
Б. внутрішнього середовища;
В. м\'язової;
Г. нервової.

6.Установіть відповідність між позначками на малюнку 33 та поняттями:
 
А. перицикл;
Б. судини ксилеми;
В. ситоподібні трубки флоеми;
Г. паренхіма первинної кори.
alt


7.Вкажіть шлях пересування води з ґрунту тканинами кореня:
А. кореневі волоски - паренхіма кореня - судини ксилеми;
Б. кореневі волоски - паренхіма кори - ситоподібні трубки флоеми;
В.паренхіма кори - ризодерма - судини ксилеми;
Г. кореневі волоски - ризодерма - ситоподібні трубки флоеми.

8. Визначте походження міжклітинної речовини у тварин:
Тканини, органи, системи органів організмів тa їхні функції (8% загальної кількості тестових завдань)

А. синтезується і виділяється клітинами;
Б. утворюється в міжклітинному просторі;
В.потрапляє із зовнішнього середовища;
Г. виробляється нервовими клітинами.

9.Вкажіть поняття, яке відповідає визначенню - порожнина між стінкою тіла і внутрішніми органами в більшості багатоклітинних тварин:
А. змішана порожнина;
Б. порожнина шлунково-кишкового тракту;
В. первинна порожнина;
Г. вторинна порожнина.

10.Виберіть ознаки, що характеризують
поняття «орган»:
А. структура, що складається з різних тканин;
Б. забезпечує виконання однієї функції;
В. займає в організмі певне положення;
Г. має певну особливість будови.

11.Поясніть, чому будь-який організм є відкритою системою. Тому що він:
А. реагує на зміни параметрів зовнішнього середовища;
Б. реагує на зміни параметрів внутрішнього середовища;
В. змінюється з часом;
Г. потребує постійного надходження ззовні енергетичного та будівельного матеріалу.

12.Поясніть, чому тіло водоростей називають сланню (таломом), а грибів - грибни-
цею (міцелієм). Тому що вони:
А. не мають диференційованих тканин;
Б. мають диференційовані вегетативні органи;
В. мають диференційовані генеративні органи;
Г. розмножуються статево.

13.Прочитайте
текст і виберіть слова, які треба вписати в місця в цьому тексті, позна-
чені цифрами:
Завдяки_1_____стебло та корінь здатні до необмеженого росту в довжину, а_2_____забез-
печує іхній ріст у товщину. Листки ростуть переважно до певних розмірів за рахунок
_____3___. Для кореня і стебла характерна__4______будова. Вони складаються з різних кон-
центричних шарів, утворених певними _5_____.
Слова, які треба вписати:
а)    верхівкової меристеми;
б)    тканинами;
в)    крайова меристема;
г)    бічна меристема;
д)           осьова.

Виберіть правильну відповідь:
А. 1 - а, 2 - б, 3 - в, 4 - г, 5 - д;
Б. 1 - а, 2 - г, 3 - в, 4 - д, 5 - б;
В. 1 ~ а, 3 -г, 2 - в, 4 - д, 5 - б;
Г. 1 - в, 2 - г, 3 - а, 4 - д, 5 - б.
Тканини, органи, системи органів організмів тa їхні функції (8% загальної кількості тестових завдань)


14. Установіть відповідність між позначками на малюнку 34 і зонами кореня:
А. провідна зона;
Б. зона поділу;
В. зона росту;
Г.всисна зона
alt


15. Виберіть характеристику травлення в шлунку тварин:
А. позаклітинне;
Б. внутрішньоклітинне;
В. фагоцитоз;
Г. пристінкове.

16.Виберіть органи виділення, властиві кільчастим червам:
А. метанефридії;
Б. зелені залози;
В.нирки;
Г. мальпігієві судини.

17.Вкажіть ознаку, яка характерна тільки для деяких представників хордових тва-
рин:
А. замкнена кровоносна система;
Б. наявність травних залоз;
В. нервова система;
Г. теплокровність.

18.Виберіть правильне твердження:
А. усі вени хордових несуть кров до серця;
Б. усі вени несуть кров, насичену киснем;
В. усі вени несуть кров, насичену С02;
Г. артерії мають більший діаметр, ніж відповідні вени.

19.Вкажіть групу багатоклітинних організмів, яким не властива білатеральна
симетрія:   
А. кишковопорожнинні;
Б. членистоногі;
В. хордові;
Г. кільчасті черви.

20.Вкажіть, яка з наведених порожнин ссавців походить із вторинної порожнини
тіла (целому):
А. порожнина легенів;
Б. порожнина сечового міхура;
В. черевна порожнина;
Г. порожнина матки.

21.Встановіть відповідність між ознакою організму та його приналежністю до царства:
А. а-3, 4, 5;   
Б.в-3, 4, 6;
В. б-1,2, 6;
Г. 6-1,3, 6.
Тканини, органи, системи органів організмів тa їхні функції (8% загальної кількості тестових завдань)

22. Виберіть твердження, що характеризують нервові клітини:
А. більшість нейронів безхребетних не мають мієлінової оболонки;
Б. мієлінова оболонка вкриває весь аксон, за винятком перехватів Ранвьє і його нервових закінчень;
В. рибосоми відсутні в аксонах і нервових закінченнях;
Г. нейрони безхребетних не мають дендритів.

23. Встановіть відповідність між словами в колонці ліворуч зі словами в колонці праворуч:
А. місце диференціювання Т-лімфоцитів;
Б. ціль вірусу СНІДу;
В. макрофаг;
Г. нейтрофіл.
 
1.    моноцит;
2.    В-лімфоцит;
3.    тимус;
4.    мікрофаг.
alt

24.Визначте правільну послідовність проходження збудження вздовж рефлекторної
дуги:
А. орган чуттів, руховий нейрон, спинний мозок, чутливий нейрон, м\'яз або залоза;
Б. м\'яз або залоза, руховий нейрон, спинний мозок, чутливий нейрон, орган чуттів;
В. орган чуттів, чутливий нейрон, спинний мозок, руховий нейрон, м\'яз або залоза;
Г. орган чуттів, чутливий нейрон, руховий нейрон, спинний мозок, м\'яз або залоза.

25.Цей графік (мал. 35) демонструє, як змінюється рівень фіксації С02 у
рослин залежно від інтенсивності світла і зміни концентрації С02 у
повітрі (у графіку наведені умовні одиниці виміру).
Яке з наступних пояснень лінійного відрізку кривої а є правильним? Він представляє частину кривої, в якій рівень фіксації С02 обмежений:
Тканини, органи, системи органів організмів тa їхні функції (8% загальної кількості тестових завдань)

А. С02;
Б. світлом;
В. С02 і світлом;
Г. температурою.
основний компонент

26. Вкажіть мієліну:
А. нуклеїнові кислоти;
Б. жири;
В. фосфоліпіди;
Г. вуглеводи.

27.Позначте наслідки випаровування води листками:
А. пересування неорганічних речовин;
Б. пересування органічних речовин;
В. зберігання тепла;
Г. запобігання перегріву.

28.Роздивіться на малюнку 36 поперечний зріз кореня і доповніть речення:

Розріз кореня зроблений у______________________ зоні. На

клітинах  покривної  тканини  розташовані  кореневі

_______________ .      Під      шкірочкою      розташована

.__________________ кореня.

Вона складається з клітин__________________________

__________ тканини* У центральній частині зрізу містить-
ся центральний____ . По його ситоподібних труб-
ках транспортуються________ , а по су-
динах -       ________

Тканини, органи, системи органів організмів тa їхні функції (8% загальної кількості тестових завдань)

Виберіть правильну
відповідь:

А. волоски, провідна система, всисній, органічні речови­ни, неорганічні речовини, циліндр, провідної;
Б. волоски, провідна система, органічні речовини, неор­ганічні речовини, всисній, циліндр, провідної;
В. провідна система, волоски, органічні речовини, циліндр, провідної, неорганічні речовини, всисній;
Г. всисній, волоски, провідна система, провідної, циліндр.

29. Вкажіть» за рахунок поділу яких клітин пагін росте в довжину:
А. зони росту;
Б. зони поділу;
В. зони видовження;
Г. конусу наростання.

30.Вкажіть функції клітин кореневого чохлика:
А. поглинання води з ґрунту;
Б. поглинання мінеральних речовин з ґрунту;
В. визначення напрямку сил гравітації;
Г. розчинення компонентів ґрунту.

31.Виберіть характеристику травної системи вільноживучих плоских червів:
А. нерозгалужена;
Б. сліпозамкнена;
В. наскрізна;
Г. незамкнена.

32.Визначте тварин, у яких опорно-руховою системою є шкірно-м\'язовий мішок:
А. хордові;
Б. членистоногі;
В. молюски;
Г. черви.

33.Визначте клас тварин типу Хордові, яким належить дихальна система з такою ха-
рактеристикою - газообмін відбувається в легенях і шкірі:
А. амфібії;
Б. рептилії;
В. птахи;
Г. ссавці.

34.Визначте клас тварин типу Хордові, яким належить кровоносна система з такою
характеристикою - чотирикамерне серце, повністю відокремлені кола кровообігу, ?
тільки права дуга аорти:
А. амфібії;
Б. рептилії;
В. птахи;
Г. ссавці.

35.Виберіть назву науки, яка вивчає закономірності будови організмів шляхом
зіставлення представників різних систематичних груп:
А. порівняльна фізіологія;
Б. порівняльна анатомія;
В. зоологія;
Г. ботаніка.

36.Виберіть
поняття, якому відповідає визначення: «Розчленування тіла деяких тва-
рин на послідовно розташовані подібні одна до одної ділянки»:
А. регуляція;
Б. диференціація;
В. сегментація;
Г. спеціалізація.

37.Назвіть подібні органи у хвощів і папоротей:
А. плодові тіла;
Б. архегонії;
В. антеридії;
Г. спорангії.
24.03.2009


Понравилась статья? Поделись с друзьями: