Популярные товары

knopka
  Гильдия Лидеров образования

knopka
  Образовательный взрыв
  
knopka
  Школьный форум

knopka  Идеальные уроки-кейсы

 knopka Уроки личностного роста

 knopka Видеоуроки

 knopka Модные уроки

knopka  Уроки 3D 

knopka
  Уроки-нанотехнологии 

knopka
  Конспекты уроков


8 марта handmade подарки PROF CAMP ВНО ВНО 2015 ЗНО ЗНО в Украине ЗНО-2014 абитуриенты американские школ бесплатные уроки бизнес биология видеоуроки скачать внт выбор профессии документы для ВУЗа документы для поступающих в ВУЗы жизнь школьников здоровый образ жизни игры идеальные уроки идеальные уроки-кейсы изобретения интересные занятия в школе интересные уроки искусство история как быстро выучить уроки как выбрать профессию как выучить правила правописания как легко учить уроки как сдать ЗНО коммуникация лучшие школы Украины математика мода модернизация школ наука новая система обучения новости школа новости школьные новые методы обучения новые правила ЗНО новый букварь образование в Украине образование в школах США образование детей обучение в современной школе опыты в школе опыты для школьников организация школ питание планшеты подготовка к урокам подготовка к школе практика в школе практические опыты по биологии природа прогресс идеальные уроки-кейсы професиия путешествия растения реформа обучения реформы в учебе реформы образования саморазвитие смс-поздравления современные школы спорт сценарій до дня валентина сценарій до дня закоханих сценарій до дня святого валентина тестирование тестирование ЗНО традиции уроки онлайн уроки онлайн скачать уроки химии уроки чувств учебники школы ученики учителя школы футбол хобби школа школа он лайн школа онлайн школы США школьная школьная лаборатория школьная передвижная лаборатория школьная реформа школьники школьное образование школьные уроки школьные учебники школьный переполох эгэ электронные учебники


Одноклітинні організми (6 % загальної кількості тестових завдань)


  Kristall Kristall дарит флешку


Получить подароквыпускные платья Подбери себе выпускное платье, стань королевой вечера!
Выбрать платье


  Мечтаешь стать дизайнером? Пройди онлайн тест и узнай, есть ли у тебя талант!


Знати: загальні ознаки організмів над царства Прокаріоти (царства Архебактерії Еубактерії);
наводити приклади хвороб рослин, тварин, людини, які спричиняютьШ терії;
загальні ознаки одноклітинних і колоніальних організмів надцарства
Еукарц (царство Рослини - одноклітинні водорості різних відділів;
царство Гриби - представники дріжджі; царство Тварини: підцарство Одноклітинні тварини).
Розуміти: будову, процеси життєдіяльності, пристосування до середовища ясит способи живлення одноклітинних організмів;
наводити приклади найпоширеніші видів одноклітинних рослин і тварин в Україні;
одноклітинних еукаріотів, якісцри, чиняють захворювання рослин, тварин, людини.
Застосовувати знання для:
-    профілактики інфекційних хвороб, спричинених прокаріотами та одноклітинними еукаріотами;
-    обґрунтування необхідності й можливостей вакцинації проти бактеріальних хвороб-
-    визначення способів зберігання продуктів харчування; розпізнавання одноклітинних організмів на схемах, малюнках, мікрофотографіях.
Аналізувати та синтезувати знання для:
-    визначення причин мінливості хвороботворних бактерій (на прикладі туберкульозної палички, золотавого стафілокока тощо); особливостей прокаріотів (автотрофів, сап-ротрофів, паразитів), одноклітинних еукаріотів та їхньої ролі в природі й житті лю¬дини; принципів застосування одноклітинних організмів у біотехнологіях;
-    порівняння одноклітинних і колоніальних організмів; ролі одноклітинних організмів у екосистемах;
-    класифікування різних типів співжиття одноклітинних організмів з іншими орга¬нізмами.

1. Проаналізуйте схему, наведену на малюнку 29, і визначте, від яких організмів, ливо, виникли архебактерії:
Одноклітинні організми (6 % загальної кількості тестових завдань)

А. від еукаріотів;
Б. від еубактерій;
В. від рослин;
Г. від загальних для всіх організмів предків.

2. Встановіть відповідність між ознаками прокаріотів і еукаріотів:
А. прокаріоти;    1. відсутнє сформоване ядро;
Б, еукаріоти.    2. відсутні мембранні органели;
3.відсутня клітинна стінка;
4.мають нуклеоїд;    у
5.ДНК утворює комплекс з білками-гістрйщ
6.властивий бінарний поділ;
7.властивий мітоз.

Виберіть правильну відповідь:
А. прокаріоти - 1, 2, 3, 4, 6;
Б. прокаріоти -1,2,4,6;
В. еукаріоти - 2, 3, 4, 5, 6;
Г. еукаріоти — 5, 7.

3.Дослідження останніх років виявили бактерії у жерлах вулканів, в глибині оке-
анів, у глибинних льодовиках тощо. Поясніть, які бактерії переважають на дні
океанів:

А. сапротрофи;
Б. фототрофи;
В. хемотрофи;
Г. паразити.

4.Визначте, які прийоми можна використовувати для стерилізації, наприклад,
інструментів, білизни тощо:

А. нагрівання до 80-90 °С;
Б. кип\'ятіння;
В. занурення в дезінфікуючі розчини;
Г. освітлення ультрафіолетовими променями.

5. Позначте бактерії, що спричиняють інфекції, які передаються статевим шляхом
(ПСШ):

А. холерний вібріон;
Б. хламідії;
В. бліда спірохета;
Г. мікоплазми.

6.  Виберіть можливі способи живлення одноклітинних організмів:

А. гетеротрофний осмотрофний;
Б. гетеротрофний фаготрофний;
В. автотрофний фототрофний;
Г. автотрофний фаготрофний.

7.  Встановіть відповідність між найбільш поширеними хворобами, які передаються
статевим шляхом (ХПСПІ), та їхніми збудниками:

а)    генітальний герпес;    1) вірус;
б)    сифіліс;    2) бактерія;
в)    гонорея;    3) найпростіші.
г)    хламідіоз;
Д) СНІД.

Виберіть правильну відповідь:
А. г, д - 3;
Б. а, б - 2;
8.в,г- 2;
Г. а,д-1.

8. Прочитайте текст і виберіть варіант відповіді, в якому слова розташовані в тому по¬рядку, в якому треба вписати їх у вільні місця в цьому тексті:
Амеби розмножуються     . Поділ відбувається шляхом    , якому передує    .
Унаслідок розмноження однієї амеби утворюється    , всі особини якого    за
спадковістю.
Виберіть правильну відповідь:
А. мітозу, реплікація, нестатево, клон, ідентичні;
 Б. нестатево, мітозу, клон, реплікація, ідентичні;
 В. мітозу, реплікація, клон, нестатево, ідентичні;
 Г. нестатево, мітозу, реплікація, клон, ідентичні.

9. Розгляньте графік, наведений на малюнку З0. На ньому відображено кількість бактерій, які розмножуються
 на поживному середовищі з часом.

А. 1;
Б. 2;
В. 3;
Г. 4.

Виберіть фазу, в якій кількість загиблих бактерій дорівнює кількості живих:

alt
 
Мал. З0. Графік збільшення кількості бактерій*   

10.Вкажіть бактерію, яка є симбіонтом людини:

1 - латентна фаза;
2 - фаза логариф-  А, гелікобактер; мінного росту;
3 - стаціонарна фаза;    азотобактер;
4 - фаза загибелі         

В. метанова;
Г. сіркобактерія.

11. Поясніть, за кількістю якої бактерії визначають ступінь забруднення стічних вод:

А. сіркобактерія;
Б. азотобактер;
В. кишкова паличка;
Г. холерний вібріон.

12. Виберіть твердження, які НЕ відповідають дійсності:

А. на туберкульоз хворіють тільки малозабезпечені та бідні люди;
Б, на туберкульоз можна заразитися тільки в разі безпосереднього контакту з хворим;
В. туберкульоз нині завжди є виліковним;
Г. наявність палички Коха в організмі людини визначають за допомогою тубер¬кулінової проби (реакції Манту).

13. Роздивіться таблицю і визначте, в які графи таблиці можуть бути внесені дріжджі:
Одноклітинні організми (6 % загальної кількості тестових завдань)

Виберіть правильну відповідь:

А. 1;
Б. 2;
В. 3;
Г.4.

14. Доповніть четвертий стовпчик таблиці «Енергетичний обмін в одноклітинних ор¬ганізмів» словами:
а)    прокаріоти;
б)    дріжджі;
в)    інфузорія-туфелька;
г)    усі.
Одноклітинні організми (6 % загальної кількості тестових завдань)

Одноклітинні організми (6 % загальної кількості тестових завдань)


16. Поясніть, коли лікарі пропонують вживати пивні дріжджі, при:

А. підвищених фізичних і нервових навантаженнях;
Б. недокрів\'ї;
В. різних захворюваннях замість лікувальних препаратів;
Г. стресах. 
     
16. Вкажіть паразитичних найпростіших:

А. амеба звичайна;
Б. евглена зелена;
В. амеба дизентерійна;
Г. малярійний плазмодій.

17. Вкажіть, які одноклітинні організми є серед еукаріотів:

А. водяні морські;
Б. наземні;
В. повітряні;
Г. прісноводні.

18. Вкажіть, чому бобові культури є добрим попередником для вирощування інших
культур рослин:

А. біля них не розмножуються шкідники;
Б. вони є фотосинтезаторами;
В. на їхньому корінні можуть мешкати азотфіксуючі бактерії;
Г. вони є анаеробами.

19. Поясніть, як передається стійкість до антибіотиків від однієї бактерії до іншої. Це
відбувається за допомогою:

А. вірусів;
Б. бактеріофагів;
В. антитіл;
Г. К-плазмид.

20. Роздивіться малюнок 31 і визначте, розмноження якого організму на ньому зобра-
жено.
Одноклітинні організми (6 % загальної кількості тестових завдань)

Виберіть правильну відповідь:

А. хлорела;
Б. вольвокс;
В. ульва;
Г. хламідомонада.

21. Виберіть серед одноклітинних організмів ті, що здатні до фотосинтезу:

А. навікула;
Б. евглена;
В. форамініфера;
Г. трипаносома.

22. Поясніть, де завершується процес розщеплення речовин (до С02 і Н20) в інфу-
зорії-туфельки:

А. апарат Гольджі;
Б. рибосоми;
В. лізосоми;
Г. мітохондрії.

23. Визначте, у чому полягає відмінність між ціанобактеріями та одноклітинними водо-
ростями:

А, ціанобактерії мешкають тільки в морських середовищах;
Б. ціанобактерії завжди мають джгутики; В. ціанобактерії не бувають диплоїд ними;
Г. ціанобактерії використовують сірководень для фотосинтезу.

24. Вкажіть, у коренях якої родини квіткових рослин можуть мешкати азотфіксуючі
бактерії:

А. Розоцвіті;
Б. Капустяні;
В. Айстрові;
Г. Бобові.

25. Поясніть, чому замішане на дріжджах тісто швидко «підходить». Тому що:

А. при повному розщепленні глюкози в клітинах дріжджів вивільнюється велика
кількість діоксиду карбону;
Б. при повному розщепленні глюкози в клітинах дріжджів вивільнюється велика
кількість кисню;
В. інтенсивно розмножуються клітини дріжджів;
Г. кількість клітин дріжджів зменшується.

26. Мікронуклеус в інфузорій виконує функції:

А. зберігання спадкової інформації;
Б. передачі спадкової інформації дочірнім клітинам;
В. синтезу білків;
Г. регуляції біосинтезу білків.

27. Евглена зелена належить до:

А. автотрофів;
Б. гетеротрофів;
В. міксотрофів;
Г. сапротрофів.

28. Організм, у якому відбувається статеве розмноження паразитичних одноклітин-
них організмів, має назву:

А. остаточного хазяїна;
Б. проміжного хазяїна;
В. резерву а рного хазяїна;
Г. переносника.

29. Остаточними хазяями для токсоплазми слугують:

А. коти;
Б. людина;
В. мишоподібні гризуни;
Г. копитні тварини.

30. У людини, яка захворіла на малярію, через певні проміжки часу спостерігається підвищення
 температури тіла до 40 СС і озноб, тому що:

А. в усіх паразитів однаковий цикл розвитку;
Б. малярійний плазмодій виділяє в кров токсини;
В. малярійний плазмодій розвивається в еритроцитах;
Г. у плазму крові внаслідок розриву еритроцитів потрапляють токсини.
24.03.2009


Понравилась статья? Поделись с друзьями: