Популярные товары

knopka
  Гильдия Лидеров образования

knopka
  Образовательный взрыв
  
knopka
  Школьный форум

knopka  Идеальные уроки-кейсы

 knopka Уроки личностного роста

 knopka Видеоуроки

 knopka Модные уроки

knopka  Уроки 3D 

knopka
  Уроки-нанотехнологии 

knopka
  Конспекты уроков


8 марта handmade подарки PROF CAMP Еда школа ЗНО абитуриенты американские школ бесплатные уроки бизнес биология видеоуроки скачать внт выбор профессии документы для ВУЗа документы для абитуриента документы для поступающих в ВУЗы игры идеальные уроки идеальные уроки-кейсы изобретения интересные занятия в школе искусство история как быстро выучить уроки как выбрать подарок на 8 марта как выбрать профессию как легко учить уроки как сдать ЗНО коммуникация личностный рост лучшие школы Украины модернизация школ наука независимое оценивание в Украине независимое тестирование новая система обучения новости школьные новые методы обучения новые правила ЗНО новые тенденции в образовании: новый букварь образование детей обучение в современной школе одаренные школьни опыты в лаборатории опыты в школе организация школ питание планшеты планшеты вместо тетрадей подготовка к урокам практика в школе практические опыты по биологии природа программы обучения школьников прогресс идеальные уроки-кейсы професиия путешествия растения реформа обучения реформы в учебе реформы в школе реформы образования саморазвитие смс-поздравления современные школы спорт способные ученики сценарій до дня валентина тестирование тестирование ЗНО тесты тесты ЗНО традиции уроки онлайн уроки онлайн скачать уроки химии уроки чувств учеба в школе учебники школы учителя школы футбол хобби что в школе происходит школа школа онлайн школы США школьная школьная еда школьная жизнь школьная лаборатория школьная реформа школьники школьное образование школьное обучение школьные уроки школьный переполох эгэ электронные учебники электронные учебники в школах


Одноклітинні організми (6 % загальної кількості тестових завдань)


Тирамису Тирамису дарят концертную бабочку


Получить подарок


выпускные платья Подбери себе выпускное платье, стань королевой вечера!
Выбрать платье


  Мечтаешь стать дизайнером? Пройди онлайн тест и узнай, есть ли у тебя талант!


Знати: загальні ознаки організмів над царства Прокаріоти (царства Архебактерії Еубактерії);
наводити приклади хвороб рослин, тварин, людини, які спричиняютьШ терії;
загальні ознаки одноклітинних і колоніальних організмів надцарства
Еукарц (царство Рослини - одноклітинні водорості різних відділів;
царство Гриби - представники дріжджі; царство Тварини: підцарство Одноклітинні тварини).
Розуміти: будову, процеси життєдіяльності, пристосування до середовища ясит способи живлення одноклітинних організмів;
наводити приклади найпоширеніші видів одноклітинних рослин і тварин в Україні;
одноклітинних еукаріотів, якісцри, чиняють захворювання рослин, тварин, людини.
Застосовувати знання для:
-    профілактики інфекційних хвороб, спричинених прокаріотами та одноклітинними еукаріотами;
-    обґрунтування необхідності й можливостей вакцинації проти бактеріальних хвороб-
-    визначення способів зберігання продуктів харчування; розпізнавання одноклітинних організмів на схемах, малюнках, мікрофотографіях.
Аналізувати та синтезувати знання для:
-    визначення причин мінливості хвороботворних бактерій (на прикладі туберкульозної палички, золотавого стафілокока тощо); особливостей прокаріотів (автотрофів, сап-ротрофів, паразитів), одноклітинних еукаріотів та їхньої ролі в природі й житті лю¬дини; принципів застосування одноклітинних організмів у біотехнологіях;
-    порівняння одноклітинних і колоніальних організмів; ролі одноклітинних організмів у екосистемах;
-    класифікування різних типів співжиття одноклітинних організмів з іншими орга¬нізмами.

1. Проаналізуйте схему, наведену на малюнку 29, і визначте, від яких організмів, ливо, виникли архебактерії:
Одноклітинні організми (6 % загальної кількості тестових завдань)

А. від еукаріотів;
Б. від еубактерій;
В. від рослин;
Г. від загальних для всіх організмів предків.

2. Встановіть відповідність між ознаками прокаріотів і еукаріотів:
А. прокаріоти;    1. відсутнє сформоване ядро;
Б, еукаріоти.    2. відсутні мембранні органели;
3.відсутня клітинна стінка;
4.мають нуклеоїд;    у
5.ДНК утворює комплекс з білками-гістрйщ
6.властивий бінарний поділ;
7.властивий мітоз.

Виберіть правильну відповідь:
А. прокаріоти - 1, 2, 3, 4, 6;
Б. прокаріоти -1,2,4,6;
В. еукаріоти - 2, 3, 4, 5, 6;
Г. еукаріоти — 5, 7.

3.Дослідження останніх років виявили бактерії у жерлах вулканів, в глибині оке-
анів, у глибинних льодовиках тощо. Поясніть, які бактерії переважають на дні
океанів:

А. сапротрофи;
Б. фототрофи;
В. хемотрофи;
Г. паразити.

4.Визначте, які прийоми можна використовувати для стерилізації, наприклад,
інструментів, білизни тощо:

А. нагрівання до 80-90 °С;
Б. кип\'ятіння;
В. занурення в дезінфікуючі розчини;
Г. освітлення ультрафіолетовими променями.

5. Позначте бактерії, що спричиняють інфекції, які передаються статевим шляхом
(ПСШ):

А. холерний вібріон;
Б. хламідії;
В. бліда спірохета;
Г. мікоплазми.

6.  Виберіть можливі способи живлення одноклітинних організмів:

А. гетеротрофний осмотрофний;
Б. гетеротрофний фаготрофний;
В. автотрофний фототрофний;
Г. автотрофний фаготрофний.

7.  Встановіть відповідність між найбільш поширеними хворобами, які передаються
статевим шляхом (ХПСПІ), та їхніми збудниками:

а)    генітальний герпес;    1) вірус;
б)    сифіліс;    2) бактерія;
в)    гонорея;    3) найпростіші.
г)    хламідіоз;
Д) СНІД.

Виберіть правильну відповідь:
А. г, д - 3;
Б. а, б - 2;
8.в,г- 2;
Г. а,д-1.

8. Прочитайте текст і виберіть варіант відповіді, в якому слова розташовані в тому по¬рядку, в якому треба вписати їх у вільні місця в цьому тексті:
Амеби розмножуються     . Поділ відбувається шляхом    , якому передує    .
Унаслідок розмноження однієї амеби утворюється    , всі особини якого    за
спадковістю.
Виберіть правильну відповідь:
А. мітозу, реплікація, нестатево, клон, ідентичні;
 Б. нестатево, мітозу, клон, реплікація, ідентичні;
 В. мітозу, реплікація, клон, нестатево, ідентичні;
 Г. нестатево, мітозу, реплікація, клон, ідентичні.

9. Розгляньте графік, наведений на малюнку З0. На ньому відображено кількість бактерій, які розмножуються
 на поживному середовищі з часом.

А. 1;
Б. 2;
В. 3;
Г. 4.

Виберіть фазу, в якій кількість загиблих бактерій дорівнює кількості живих:

alt
 
Мал. З0. Графік збільшення кількості бактерій*   

10.Вкажіть бактерію, яка є симбіонтом людини:

1 - латентна фаза;
2 - фаза логариф-  А, гелікобактер; мінного росту;
3 - стаціонарна фаза;    азотобактер;
4 - фаза загибелі         

В. метанова;
Г. сіркобактерія.

11. Поясніть, за кількістю якої бактерії визначають ступінь забруднення стічних вод:

А. сіркобактерія;
Б. азотобактер;
В. кишкова паличка;
Г. холерний вібріон.

12. Виберіть твердження, які НЕ відповідають дійсності:

А. на туберкульоз хворіють тільки малозабезпечені та бідні люди;
Б, на туберкульоз можна заразитися тільки в разі безпосереднього контакту з хворим;
В. туберкульоз нині завжди є виліковним;
Г. наявність палички Коха в організмі людини визначають за допомогою тубер¬кулінової проби (реакції Манту).

13. Роздивіться таблицю і визначте, в які графи таблиці можуть бути внесені дріжджі:
Одноклітинні організми (6 % загальної кількості тестових завдань)

Виберіть правильну відповідь:

А. 1;
Б. 2;
В. 3;
Г.4.

14. Доповніть четвертий стовпчик таблиці «Енергетичний обмін в одноклітинних ор¬ганізмів» словами:
а)    прокаріоти;
б)    дріжджі;
в)    інфузорія-туфелька;
г)    усі.
Одноклітинні організми (6 % загальної кількості тестових завдань)

Одноклітинні організми (6 % загальної кількості тестових завдань)


16. Поясніть, коли лікарі пропонують вживати пивні дріжджі, при:

А. підвищених фізичних і нервових навантаженнях;
Б. недокрів\'ї;
В. різних захворюваннях замість лікувальних препаратів;
Г. стресах. 
     
16. Вкажіть паразитичних найпростіших:

А. амеба звичайна;
Б. евглена зелена;
В. амеба дизентерійна;
Г. малярійний плазмодій.

17. Вкажіть, які одноклітинні організми є серед еукаріотів:

А. водяні морські;
Б. наземні;
В. повітряні;
Г. прісноводні.

18. Вкажіть, чому бобові культури є добрим попередником для вирощування інших
культур рослин:

А. біля них не розмножуються шкідники;
Б. вони є фотосинтезаторами;
В. на їхньому корінні можуть мешкати азотфіксуючі бактерії;
Г. вони є анаеробами.

19. Поясніть, як передається стійкість до антибіотиків від однієї бактерії до іншої. Це
відбувається за допомогою:

А. вірусів;
Б. бактеріофагів;
В. антитіл;
Г. К-плазмид.

20. Роздивіться малюнок 31 і визначте, розмноження якого організму на ньому зобра-
жено.
Одноклітинні організми (6 % загальної кількості тестових завдань)

Виберіть правильну відповідь:

А. хлорела;
Б. вольвокс;
В. ульва;
Г. хламідомонада.

21. Виберіть серед одноклітинних організмів ті, що здатні до фотосинтезу:

А. навікула;
Б. евглена;
В. форамініфера;
Г. трипаносома.

22. Поясніть, де завершується процес розщеплення речовин (до С02 і Н20) в інфу-
зорії-туфельки:

А. апарат Гольджі;
Б. рибосоми;
В. лізосоми;
Г. мітохондрії.

23. Визначте, у чому полягає відмінність між ціанобактеріями та одноклітинними водо-
ростями:

А, ціанобактерії мешкають тільки в морських середовищах;
Б. ціанобактерії завжди мають джгутики; В. ціанобактерії не бувають диплоїд ними;
Г. ціанобактерії використовують сірководень для фотосинтезу.

24. Вкажіть, у коренях якої родини квіткових рослин можуть мешкати азотфіксуючі
бактерії:

А. Розоцвіті;
Б. Капустяні;
В. Айстрові;
Г. Бобові.

25. Поясніть, чому замішане на дріжджах тісто швидко «підходить». Тому що:

А. при повному розщепленні глюкози в клітинах дріжджів вивільнюється велика
кількість діоксиду карбону;
Б. при повному розщепленні глюкози в клітинах дріжджів вивільнюється велика
кількість кисню;
В. інтенсивно розмножуються клітини дріжджів;
Г. кількість клітин дріжджів зменшується.

26. Мікронуклеус в інфузорій виконує функції:

А. зберігання спадкової інформації;
Б. передачі спадкової інформації дочірнім клітинам;
В. синтезу білків;
Г. регуляції біосинтезу білків.

27. Евглена зелена належить до:

А. автотрофів;
Б. гетеротрофів;
В. міксотрофів;
Г. сапротрофів.

28. Організм, у якому відбувається статеве розмноження паразитичних одноклітин-
них організмів, має назву:

А. остаточного хазяїна;
Б. проміжного хазяїна;
В. резерву а рного хазяїна;
Г. переносника.

29. Остаточними хазяями для токсоплазми слугують:

А. коти;
Б. людина;
В. мишоподібні гризуни;
Г. копитні тварини.

30. У людини, яка захворіла на малярію, через певні проміжки часу спостерігається підвищення
 температури тіла до 40 СС і озноб, тому що:

А. в усіх паразитів однаковий цикл розвитку;
Б. малярійний плазмодій виділяє в кров токсини;
В. малярійний плазмодій розвивається в еритроцитах;
Г. у плазму крові внаслідок розриву еритроцитів потрапляють токсини.
24.03.2009


Понравилась статья? Поделись с друзьями: