Популярные товары

knopka
  Гильдия Лидеров образования

knopka
  Образовательный взрыв
  
knopka
  Школьный форум

knopka  Идеальные уроки-кейсы

 knopka Уроки личностного роста

 knopka Видеоуроки

 knopka Модные уроки

knopka  Уроки 3D 

knopka
  Уроки-нанотехнологии 

knopka
  Конспекты уроков


8 марта handmade подарки ВНО ВНО 2015 Еда школа ЗНО ЗНО-2014 абитуриенты американские школ бесплатные уроки бизнес видеоуроки скачать внт выбор профессии документы для ВУЗа документы для абитуриента документы для поступающих в ВУЗы здоровый образ жизни игры идеальные уроки идеальные уроки-кейсы изобретения искусство история как быстро выучить уроки как выбрать подарок на 8 марта как выбрать профессию как легко учить уроки как сдать ЗНО коммуникация личностный рост лучшие школы Украины мода модернизация школ наука независимое оценивание в Украине независимое тестирование новая система обучения новости школьные новые методы обучения новые правила ЗНО новые тенденции в образовании: новый букварь образование в школах США образование детей обучение в современной школе одаренные школьни опыты в лаборатории организация школ питание планшеты планшеты вместо тетрадей практика в школе практические опыты по биологии природа программы обучения школьников прогресс идеальные уроки-кейсы професиия путешествия растения реформа обучения реформы в учебе реформы в школе саморазвитие смс-поздравления современные школы спорт способные ученики сценарій до дня валентина сценарій до дня святого валентина тестирование тестирование ЗНО тесты тесты ЗНО традиции уроки онлайн уроки онлайн скачать уроки химии уроки чувств учеба в школе учебники школы учителя школы футбол хобби что в школе происходит школа школа онлайн школы США школьная школьная еда школьная жизнь школьная реформа школьники школьное образование школьное обучение школьные уроки школьный переполох эгэ электронные учебники электронные учебники в школах


Тема: Окисно-відновні реакції.


Александр Усик Александр Усик дарит боксерские перчатки


Получить подарок


выпускные платья Подбери себе выпускное платье, стань королевой вечера!
Выбрать платье


  Мечтаешь стать дизайнером? Пройди онлайн тест и узнай, есть ли у тебя талант!


Розробка уроків з неорганічної хімії
Берко Ірина Іванівна, Вчитель вищої категорії, старший вчитель
Авіакосмічного ліцею НАУ Солом\'янського району м.Києва

9 клас
 
Тема: Окисно-відновні реакції.
 
Мета:
дидактична: узагальнити
знання про окисно-відновні реакції; показати єдність процесів окиснення і відновлення, зв\'язок окисно-відновних властивостей з положенням елементів у періодичній системі; особливості перебігу окисно-відновних реакцій у бік утворення слабких окисників і відновників, значення цих реакцій у біологічних системах, техніці, виробництві, побуті;
розвиваюча: розвивати вміння логічно мислити, аналізувати, робити висновки та колективно співпрацювати.
 
Обладнання: амоній дихромат, гідроген пероксид, плюмбум (ІІ) нітрат, натрій сульфіт, НІО3, сульфітна кислота, крохмаль, хімічний посуд, лабораторний штатив, сірники, схеми основних напівреакцій, дидактичні матеріали, кодоскоп, плівки.
 
Тип уроку: узагальнюючий.
 
Вид уроку: семінарське заняття.
 
Основні терміни: автокаталітичні окисно-відновні реакції.
 
 
1. Значення окисно-відновних реакцій у природі, техніці.
2. Історична довідка про використання ОВР.
3. Окисно-відновні реакції: характеристика, умови проходження.
4. Складання рівнянь ОВР з використанням електронного балансу.
5. Автокаталітичні ОВР.
 
 
І Повідомлення теми, мети уроку.

II. 1 питання плану. Значення окисно-відновних реакцій у природі, техніці.
 
Питання до учнів.
- Де в природі зустрічаються ОВР?
- Використовуючи життєвий досвід, з\'ясуйте значення ОВР в побуті, техніці.
 
Узагальнення. Серед хімічних перетворень найважливішу роль відіграють окисно-відновні процеси, які лежать в основі природних явищ. ОВР є також однією з причин перерозподілу енергії в природі, відіграють надзвичайно важливу роль у виробництві, техніці, побуті. Завдяки ОВР на ранній стада життя на Землі утворились гірські породи і мінерали. ОВР- використовують у джерелах теплової енергії, металургії (виплавлення чавуну, сталі добування і очищення кольорових металів). ОВР мають величезне значення в життєдіяльності клітини та біосфери. З точки зору хімії, наш світ - це велетенський комбінат, що діє з моменту народження Землі, а жива клітина є мікрокомбінатом хімічних речовин та її перетворень.
 
II. 2 питання плану. Історична довідка про використання ОВР.

Історична довідка (виступ учня).
З окисно-відновними перетвореннями (процесом горіння) людина ознайомилась іде в сиву давнину. В епоху бронзи та міді вогонь використовували не лише для обігрівання житла, а й для виплавлення металів з руд. Тоді ж люди дізнались і про корозію. Чималим був внесок і алхіміків у вивчення цих процесів.
Відкриття Д.І. Менделєєвим періодичного закону, створення теорій будови атома та електронної природи хімічного зв\'язку розкрили істину суть окислювально-відновних реакцій.
Розвиток уявлень про ОВР почався з праць російського вченого та педагога С.В. Даїна, викладача Томського педагогічного інституту. У 1914 р. Писаржевський одним з перших сформулював визначення окисно-відновних реакцій як процесу перенесення електронів.
Стало очевидним, що окислення і відновлення є двома взаємозв\'язаними і взаємообумовленими протилежностями, двома сторонами єдиного процесу окислення-відновлення.
 
II. 3 питання плану. Окисно-відновні реакції: характеристика, умови проходження.
 
Актуалізація опорних знань.
Учні дають відповіді на поставлені питання, які їм запропоновано на картках (одне питання для двох учнів, які разом сидять за партою).
 
Завдання.
Картка 1. Які реакції належать до ОВР?
Картка 2. Як спочатку визначали процеси окиснення і відновлення і як їх визначають в рамках теорії атома?
Картка 3. Чи пов\'язані окисно-відновні властивості речовини з положенням елементів у періодичній системі?
Картка 4. Чим визначається відновна активність металів?
Картка 5. Від чого залежить окиснювальна активність елементів?
Картка 6. Що таке окисно-відновна пара?
Картка 7. Що є кількісною характеристикою сили окисно-відновної пари?
Картка 8. Яка існує відповідність між силою окисної і відновленої форм?
Картка 9. За яких умов може відбуватися ОВР в розчині?
Картка 10. Чи впливає середовище на перебіг ОВР? Як?
Картка 11. Які методи використовують для складання рівнянь ОВР?
 
11. 4 питання плану. Складання рівнянь ОВР з використанням електронного балансу.
 
Удосконалення вмінь та навичок учнів.
 
Практичне завдання, тренувальні вправи.
1. Розташуйте наведені речовини в ряд за зростанням відновлювальної дії: НСІ, HF, HI, HBr.

2. Розташуйте наведені сполуки в ряд за зростанням їх окиснювальної дії: КмnО4, МnО2, МnО, Мn2О3.
 
3. Які з наведених реакцій належать до окисно-відновних?
а) KCl+H2SO4 = K2SO4+2HCl
б) H2SO4+Br2+H2O = H2SO4+2HBr
в) NH4NO3+KOH = KNO3+NH3+H2O
г) As2S3+HNO3 = H3AsO4+H2SO4+NO2+H<2O
 

4. Складіть рівняння реакцій, використовуючи метод електронного балансу?

а) Na2SO3+KIO3+H2SO4 = Na2SO4+I2+K2SO4+ ?
б) SO2+K2Cr2O7+H2SO4 = K2SO4+Cr2(SO4)3+ ?
в) KNO2+KMnO4+H2SO4 = KNO3+K2SO4+MnSO4+?
г) Na2SO3+KMnO4+H2O  = ? MnO2+KOH
 
5. Складіть рівняння реакції розкладу амоній дихромату, назвіть окисник і відновник. Визначте тип ОВР.
 
ІІ. 5 питання плану. Автокаталітичні окисно-відновні реакції. /Хімічний експеримент з подальшим аналізом учнями під керівництвом вчителя/.

Реакції, що самоприскорюються.
Цікавим різновидом каталітичних ОВР є автокаталітичні. Каталізатор виникає тут під час перебігу реакції як один з її продуктів. Такі реакції самоприскорюються, оскільки мають ланцюжковий характер.

Одне з таких перетворень можна прослідкувати використовуючи реакцію Ландольта:
HIO3+3H2SO3=HI+3H2SO4 (1)
5HI+HIO3=3I2+3H2O (2)
3I2+3H2SO3+3H2O=6HI+3H2SO4 (3)
 
Ця реакція відбувається за рівнянням (1) тільки в перший момент. Як тільки в розчині з\'являються іони, рівнобіжно відбуваються реакції (2) і (3). Реакція (3) - значно швидше реакції (2). Через це проста речовина йоду з\'являється в розчині лише після повного окиснення сульфітної кислоти. Цей момент можна спостерігати по синьому забарвленню крохмалю. Для проведення досліду слід приготувати: розчин НІO3 (5 г p.p. розчинити в 500 мл води), розчин сульфітної кислоти (12 мл насиченого розчину SО2 розчинити в 500 мл води), свіжий крохмальний клейстер, секундомір, стакан ємкістю на 500 мл, 2 стакани ємкістю 250 мл, 2 піпетки на 25 мл, вимірювальний циліндр ємкістю 100 мл.
 
Дослід. На аркуші білого паперу поставити більший стакан. В один з менших стаканів калити 100 мл води, точно відмірявши її об\'єм циліндром. У другий малий стакан наливаємо 90 мл води і 10 мл клейстеру. Відмірявши піпеткою 25 мл розчину HІО3, влити його в перший стакан. Другою піпеткою набрати 25 мл розчину H2SO3 і помістити у другий стакан. Узявши два стакани в обидві руки, вилити розчини у великий стакан, а в цей момент асистент вмикає секундомір і, дивлячись на його стрілку, голосно відраховує секунди. Через певний час розчин синіє. Якість проведення досліду залежить від точності приготування розчинів і акуратності в роботі.

Зробити висновки після проведення експерименту (зазначити чому пророблені реакції є окисно-відновними та автокаталітичними?)
 
III. Виставлення оцінок та короткі коментарі (в ході робити на уроці).
 
IV. Домашнє завдання: посібник О.Г. Ярошенко, В.І. Новицька. Завдання і вправи з хімії, Київ, Станіца, 1998, ст. 46. завдання: 28-34.
 

Список використаної літератури

Ахметов Н.С. Актуальные вопросы курса неорганической химии. - Μ.: Просвещение, 1991.
Кузнецова Н.Е. Формирование систем понятий при обучении химии. - М.: Просвещение, 1979.
Василега М.Д. Цікава хімія. - К.: Рад. шк., 1989.
Червенюк Г.І. Окисно-відновні реакції. - Чернівці, 1977.
Ярошенко О.Г., Новицька В.І. Завдання і вправи з хімії. - Київ: Станіца, 1998.
Ярошенко О.Г. Методика вивчення окисно-відновних процесів // Хімія, біологія в школі. - 2000. - № 2. - С. 18-24.
Василега М.Д. Окислювально-відновні реакції. Посібник для вчителів. - К.: Рад. шк., 1987.

22.04.2008


Понравилась статья? Поделись с друзьями: